“ศักดิ์สยาม”โปรยยาหอมชวนนักลงทุนฝรั่งเศสลงทุนเมกกะโปรเจคในไทย

“ศักดิ์สยาม”โปรยยาหอมชวนนักลงทุนฝรั่งเศสลงทุนเมกกะโปรเจคในไทย  ด้านฝรั่งเศสพร้อมสนับสนุน”เงิน-วิจัย”ศึกษาในโครงการต่าง ๆ เพื่อพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานของไทย

นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รมว.คมนาคม เปิดเผยภายหลังให้ นายตีแยรี มาตู (H.E.Mr. Thierry Mathou) เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐฝรั่งเศสประจำประเทศไทย และคณะเข้าพบ ว่า จากการหารือร่วมกันทางกระทรวงคมนาคมได้เชิญชวนนักลงทุนจากประเทศฝรั่งเศสให้เข้ามาร่วมลงทุนในโครงการสำคัญของกระทรวงคมนาคมที่จะมีการดำเนินการ ในรูปแบบโครงการร่วมลงทุนระหว่างภาครัฐและเอกชน (Public Private Partnership: PPP)เช่น โครงการก่อตั้งศูนย์ซ่อมบำรุงอากาศยานอู่ตะเภา (MRO) อำเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง เพื่อยกระดับขีดความสามารถในการซ่อมบำรุงอากาศยานของไทย และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของไทยในภูมิภาคอาเซียน มุ่งสู่การเป็นเมืองการบินภาคตะวันออก 

รวมถึงโครงการพัฒนาโครงข่ายทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองกับระบบราง (MR-MAP) และโครงการสะพานเศรษฐกิจเชื่อมฝั่งทะเลอันดามันและอ่าวไทย (Southern Land Bridge) ที่เชื่อมต่อการขนส่งทางน้ำระหว่างทะเลอันดามันและอ่าวไทยผ่านจังหวัดระนองและจังหวัดชุมพร เพื่อเปิดเส้นทางเดินเรือแห่งใหม่ของมหาสมุทรอินเดียและมหาสมุทรแปซิฟิก และยกระดับประเทศไทยสู่การเป็น Transshipment ศูนย์กลางการขนส่งทางน้ำของภูมิภาค  นอกจากนี้ ทางฝรั่งเศสยังมีท่าทีสนใจที่จะเข้าร่วมลงทุนโครงการก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีส้ม ช่วงบางขุนนนท์ – มีนบุรี (สุวินทวงศ์) ซึ่งกำลังอยู่ระหว่างร่างเอกสารสำหรับการคัดเลือกเอกชน  

นายศักดิ์สยาม กล่าวต่อว่า ในส่วนของความร่วมมือด้านความปลอดภัยทางถนน เพื่อต่อยอดการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และประสบการณ์ที่มีระหว่างกันในด้านการบริหารจัดการความปลอดภัยทางถนน รวมถึงด้านเทคโนโลยี (Artificial Intelligence: AI) เพื่อเพิ่มความปลอดภัยบนท้องถนนนั้นทางคมนาคมได้นำเสนอผลงานการคิดค้นและขับเคลื่อนการนำยางพารามาผลิตเป็นแผ่นยางธรรมชาติครอบกำแพงคอนกรีต และหลักนำทางยางธรรมชาติ โดยการปรับรูปแบบนำยางพารามาใช้กับอุปกรณ์ด้านความปลอดภัยทางถนนในประเทศไทย เพื่อสร้างความปลอดภัยทางถนนให้กับประชาชน ให้กับนักลงทุนฝรั่งเศสรับทราบด้วย

นอกจากนี้ ทางฝรั่งเศสยังได้นำเสนอโครงการ Helicopter Emergency Medical Services (HEMS) ซึ่งเป็นบริการการแพทย์ฉุกเฉินด้วยเฮลิคอปเตอร์ เพื่อช่วยเคลื่อนย้ายผู้ป่วยวิกฤตฉุกเฉิน ซึ่งจะสามารถช่วยลดอัตราการเสียชีวิตจากโรคภัยไข้เจ็บและอุบัติเหตุบนท้องถนนได้ โดยมีแผนจะนำร่องในพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก หรือ  EEC นอกจากนั้นในส่วนของความคืบหน้าโครงการความร่วมมือทางวิชาการ การพัฒนาระบบขนส่งมวลชนในเมืองและการรักษามรดกชุมชนอย่างยั่งยืนในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต (SUTRHE) ทางสำนักงานเพื่อการพัฒนาแห่งสาธารณรัฐฝรั่งเศส (AFD)ยินดีให้ความร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ ของไทย รวมถึงการสนับสนุนทั้งในด้านการเงิน การวิจัย และการศึกษาในโครงการต่าง ๆ เพื่อพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานของไทยด้วย