“ศักดิ์สยาม”เร่งหาทางช่วยธุรกิจการบินหลังโควิดซัดไม่เลิก- จ่อ!ไฟเขียวใช้โดรนขนาดใหญ่เพื่อการเกษตร

“ศักดิ์สยาม”เด้งรับช่วยธุรกิจการบิน เร่งหามาตรการรองรับหากสถานการณ์กลับมาปกติใน 2-4ปีข้างหน้า เพื่อให้อยู่ได้อย่างยั่งยืน พร้อมยืนมาตรการช่วยเหลือสายการบินในประเทศต่อถึงสิ้นปี หากยังไม่พร้อมต่อมาตรการช่วยเหลือ จ่อ!ไฟเขียวใช้โดรนขนาดใหญ่ เพื่อการเกษตร


นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รมว.คมนาคม ในฐานะประธานคณะกรรมการการบินพลเรือน(กบร.)เปิดเผยภายหลังเป็นประธานการประชุม กบร.ว่า ที่ประชุมได้ติดตามการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับการฟื้นตัวของอุตสาหกรรมการบินประเทศไทยในระยะสั้น หากสถานการณ์กลับเข้าสู่ภาวะปกติในช่วง 2 – 4 ปีข้างหน้า ตามข้อมูลการคาดการณ์ของสมาคมขนส่งทางอากาศระหว่างประเทศ (IATA) และแผนระยะยาว ที่จะทำให้เดินหน้าพัฒนาระบบการบินทุกมิติเพื่อให้ไทยสามารถรักษาสถานะความเป็นศูนย์กลางการขนส่งทางอากาศของภูมิภาคและพร้อมเป็นศูนย์กลางสำคัญของโลกต่อไป


นอกจากนี้ ที่ประชุม กบร. ยังคงนโยบายให้ความช่วยเหลือสายการบินในช่วงวิกฤต COVID-19 ต่อไปอีกจนถึงสิ้นปี 64 และคาดว่าจะขยายมาตรการช่วยเหลือต่อไปอีกหากสถานการณ์ยังไม่ฟื้นตัวในปี 65 นอกจากนั้นยังได้ให้สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย (กพท.)(CAAT) รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลผลกระทบต่อโครงสร้างทางเศรษฐกิจของประเทศที่อาจเกิดขึ้น จากกรณีที่สายการบินประสบสภาวะวิกฤตและยังไม่ได้รับความช่วยเหลืออย่างเพียงพอจนบางรายอาจไม่สามารถประคับประคองให้ดำเนินธุรกิจต่อไปได้ โดยให้ กพท.ร่วมกับสายการบินจัดทำรายงานการวิเคราะห์และความจำเป็นที่สายการบินจะต้องได้รับความช่วยเหลือทางการเงินอย่างเร่งด่วน โดยเฉพาะวงเงินกู้อัตราดอกเบี้ยต่ำ (Soft loan) ที่สายการบินร้องขอความช่วยเหลือในขณะนี้ รวมถึงการหารือร่วมกับผู้ประกอบการทุกภาคส่วนเพื่อปรับตัวให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันให้มากที่สุด


นายศักดิ์สยาม กล่าวต่อว่า นอกจากนั้นได้สั่งการให้ ติดตามผลการประเมินสถานการณ์สำหรับภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์ โดยให้ความสำคัญในการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นกับภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์ และให้ กพท.วางแผนจัดทำมาตรการด้านการบินที่รัดกุมและอำนวยความสะดวกให้กับนักท่องเที่ยว เพื่อรองรับหากเกิดการขยายโครงการแซนด์บ็อกซ์ ไปยังจังหวัดอื่น ๆ โดยให้ถอดบทเรียนที่เกิดขึ้นจากภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์ นอกจากนี้ให้ กพท.ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ผู้ประกอบการและจังหวัดต่าง ๆประชุมหารือในเดือนสิงหาคมนี้เพื่อประเมินผลการดำเนินงานและการจัดการด้านการบินที่เกี่ยวข้องอีกครั้ง หลังมีการขยายพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด (พื้นที่สีแดงเข้ม) ครอบคลุม 29 จังหวัด


ทั้งนี้ในที่ประชุม กบร. ยังได้ติดตามและเร่งรัดให้ กพท.เร่งจัดทำหลักเกณฑ์การอนุญาตโดรนขนาดใหญ่ (น้ำหนักเกิน 25 กิโลกรัมขึ้นไป) ที่มีวัตถุประสงค์การใช้งานเพื่อการเกษตร ล่าสุดเริ่มมีผู้ยื่นขออนุญาตเข้ามาเป็นจำนวนมาก และได้รับรายงานว่าขณะนี้ได้ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้วและเตรียมนำเสนอตามขั้นตอน คาดว่า กบร. จะสามารถพิจารณาให้ความเห็นชอบได้ภายในการประชุม เดือนกันยายน 64