“ศักดิ์สยาม”เป็นปลื้มเบิกจ่ายงบลงทุน”บก-น้ำ-อากาศ-ราง”ปี65ทะลุเป้า!


นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รมว.คมนาคม เปิดเผยภายหลังประชุมเร่งรัดติดตามการเบิกจ่ายงบประมาณปี 2565 ว่า การประชุมติดตามเพื่อให้การลงนามในสัญญา การเบิกจ่ายเงินเป็นไปตามเป้าหมายของรัฐบาล ซึ่งจะเป็นการช่วยกระตุ้นระบบเศรษฐกิจของประเทศ ทั้งนี้กระทรวงคมนาคมได้รับจัดสรรงบประมาณแผ่นดินปี 65 ในภาพรวม จำนวน 208,455.23 ล้านบาท แบ่งเป็น รายจ่ายประจำ 26,076.73 ล้านบาท และรายจ่ายลงทุน 182,378.50 ล้านบาท โดยในส่วนของงบรายจ่ายลงทุน ณ สิ้นเดือน เม.ย.65 มีการเบิกจ่ายเงินแล้ว 77,448.41 ล้านบาท หรือ 42.47% ของงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ซึ่งเป็นการเบิกจ่ายที่สูงกว่าเป้าหมายรัฐบาล ที่กำหนดที่ 34.67% ขณะเดียวกันยังเบิกจ่ายมากกว่าช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อนถึง 7.20% ทั้งนี้ ได้กำชับให้หน่วยงานเร่งรัดการเบิกจ่ายเงินให้เป็นไปตามเป้าหมายของรัฐบาล และหาแนวทางการแก้ไขปัญหาเพื่อให้สามารถดำเนินงานและเบิกจ่ายเงินได้โดยเร็ว

สำหรับการลงนามในสัญญารายจ่ายลงทุน กระทรวงคมนาคมมีรายการที่จะต้องลงนามในสัญญา จำนวน 7,749 รายการ วงเงิน 80,722.76 ล้านบาท ซึ่งพบว่า ณ สิ้นเดือน เม.ย.65 ได้มีการลงนามในสัญญาแล้วกว่า 7,666 รายการ วงเงิน 78,356.40 ล้านบาท หรือ 97.07% ของวงเงินที่ได้รับจัดสรร และส่วนที่เหลือจะทยอยการลงนามในสัญญา ให้ครบทุกรายการต่อไป ซึ่งจะส่งผลให้การเบิกจ่ายงบลงทุนของกระทรวงคมนาคมในแต่ละเดือนเพิ่มสูงขึ้น

ส่วนงบลงทุนรัฐวิสาหกิจ ปี 65 จำนวน 10 รัฐวิสาหกิจ วงเงินรวม 89,289.87 ล้านบาท มีแผนการเบิกจ่ายเงิน ณ สิ้นเดือน เม.ย. 65 เบิกจ่ายเงินแล้ว 45,096.28 ล้านบาท หรือ 123.82% ของแผนเบิกจ่ายสะสม หากเปรียบเทียบกับผลการเบิกจ่ายเงิน ณ สิ้นเดือน เม.ย.64 สามารถเบิกจ่ายเงินได้มากขึ้น 2,549.63 ล้านบาท หรือ 9.17%