“ศักดิ์สยาม”หารือ JETRO – JCCB ยันคมนาคมพร้อมสนับสนุนส่งเสริมโครงสร้างพื้นฐานเพื่อ อำนวยความสะดวกนักลงทุนต่างชาติ

นายศักดิ์สยามชิดชอบรมว.คมนาคมเปิดเผยภายหลังให้ Mr. Atsushi Taketani ประธานองค์การส่งเสริมการค้าต่างประเทศของญี่ปุ่น กรุงเทพฯ (JETRO Bangkok) และ Mr. Takeo Kato ประธานหอการค้าญี่ปุ่น – กรุงเทพฯ (JCCB) พร้อมคณะผู้บริหาร JCCB เข้าพบ ว่า  ได้มีการหารือร่วมกันถึงแนวทางในการสนับสนุนการดำเนินการภาคธุรกิจของภาคเอกชนญี่ปุ่นในประเทศไทย ให้ได้รับความสะดวกสบาย ขณะเดียวกันทาง JETRO Bangkok และ JCCB ได้รายงานผลสำรวจความเห็นของเอกชนญี่ปุ่นที่ลงทุนในไทย พร้อมเสนอข้อคิดเห็นจากภาคเอกชนญี่ปุ่นที่ลงทุนในประเทศไทย โดยทางเอกชนมีความสนใจในประเด็นการพัฒนารถไฟฟ้าขนส่งมวลชนในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล และการพัฒนาโครงการต่าง ๆ ของคมนาคมทั่วไทย

ทั้งนี้ที่ผ่านมาทางประเทศไทย และญี่ปุ่นมีความร่วมมือระหว่างประเทศมาอย่างยาวนาน และเป็นพันธมิตรที่ดีต่อกัน ซึ่ง ทางกระทรวงคมนาคมได้ย้ำว่า พร้อมเดินหน้าโครงการต่าง ๆ เพื่อช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจต่อนักลงทุนต่างชาติ ที่เข้ามาลงทุนในไทย ตลอดจนการพัฒนาสาธารณูปโภคเพื่อเชื่อมโยงพื้นที่ EEC ที่ได้ดำเนินการอย่างต่อเนื่อง รวมถึงดำเนินมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ การลงทุนของภาครัฐและเอกชน และเร่งพัฒนาความร่วมมือส่งเสริมในทุกด้านโดยเฉพาะโลจิสติกส์ และการเชื่อมต่อการเดินทางกับประเทศเพื่อนบ้าน

นายศักดิ์สยาม กล่าวต่อว่า โดยทางกระทรวงคมนาคมได้นำเสนอการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมของไทยในปัจจุบันให้กับ ใครประกอบด้วย ทางถนน ทางระบบราง ทางน้ำ และทางอากาศ ได้แก่ การพัฒนาระบบรถไฟฟ้าในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล โครงการรถไฟฟ้าชานเมือง (สายสีแดง) การพัฒนาสถานีกลางบางซื่อ การพัฒนารถไฟฟ้าสายสีน้ำเงิน ช่วงบางซื่อ – ท่าพระ การพัฒนาระบบรถไฟระหว่างเมือง ,โครงการรถไฟทางคู่ ช่วงจิระ – ขอนแก่น และ ช่วงมาบกะเบา – จิระ การพัฒนาระบบขนส่งสาธารณะในเมืองหลัก การพัฒนารถไฟความเร็วสูง ช่วงกรุงเทพฯ – นครราชสีมา – หนองคาย รถไฟความเร็วสูงเชื่อม 3 สนามบิน (ดอนเมือง – 

สุวรรณภูมิ – อู่ตะเภา) โครงการพัฒนาท่าเรือแหลมฉบัง ระยะที่ 3   ในส่วนของท่าเรือ F โครงการพัฒนาท่าเรือกรุงเทพ ท่าเรือระนอง ระยะที่ 2 การพัฒนาท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ระยะที่ 2 ท่าอากาศยานอู่ตะเภา  , การพัฒนาแนวโครงข่ายทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง (MR – Map) โครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจเชื่อมอ่าวไทยและอันดามันที่จังหวัดชุมพร และจังหวัดระนอง (Land Bridge)