“ศักดิ์สยาม”หารือทูตเนเธอร์แลนด์หวังความร่วมมือระหว่างประเทศ ส่งเสริมพัฒนาท่าเรือกรุงเทพยกชั้นขึ้นท่าเรือโลก

นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รมว.คมนาคม เปิดเผยภายหลังหารือร่วมกับ Mr. Remco Johannes van Wijngaarden เอกอัครราชทูตราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์ประจำประเทศไทย เพื่อหารือความร่วมมือด้านคมนาคมขนส่งระหว่างกัน ว่า ที่ประชุมได้หารือในประเด็นด้านความร่วมมือระหว่างกัน ทั้งในเรื่องของความร่วมมือด้านการพัฒนาท่าเรือระหว่างท่าเรือรอตเตอร์ดัม เพื่อส่งเสริมกันด้านการบริหารจัดการท่าเรือและโลจิสติกส์ รวมทั้งการกำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาท่าเรือ และส่งเสริมขีดความสามารถในการพัฒนาด้านบุคลากร พร้อมทั้งแลกเปลี่ยนข้อมูลสารสนเทศด้านการบริหารจัดการท่าเรือ ตลอดจนช่วยส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างทั้งสองประเทศและเพิ่มศักยภาพการขนส่งทางน้ำของไทยให้ทัดเทียมท่าเรือชั้นนำของโลก เนื่องจากเนเธอร์แลนด์มีผู้เชี่ยวชาญเพื่อพัฒนาระบบการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบที่มีประสิทธิภาพ รวมถึงระบบขนส่งให้ทันยุคดิจิทัลและขนส่งที่ยั่งยืน รวมถึงความร่วมมือในการพัฒนานโยบายส่งเสริมการใช้ยานยนต์ไฟฟ้า