“ศักดิ์สยาม”สั่ง ทอท.-สนามบินภูมิภาค ทั่วประเทศยกระดับตรวจเข้มรับผีน้อยทะลักเข้าไทย

นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รมว.คมนาคม เปิดเผยว่า จากกรณีที่จะมีกลุ่มผีน้อยจากประเทศเกาหลีกลับมาประเทศไทยเร็วๆนี้เนื่องจากมีการแพร่ระบาดไวรัสโคโรนานั้น ในเรื่องนี้ตนได้สั่งการให้ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด(มหาชน)(ทอท.) และกรมท่าอากาศยาน ซึ่งเป็นหน่วยงานที่ดูแลสนามบินภูมิภาคทั่วประเทศ 28 แห่ง เข้มงวดในมาตรการพร้อมยกระดับการคัดกรองที่มาเดินทางเข้าออกสนามบินอยู่แล้ว แต่ในส่วนของผีน้อยที่จะมาจากเกาหลีนั้น ทางรัฐบาลไทยจะใช้มาตรฐานการคัดกรองเช่นเดียวกับกรณีเที่ยวบินที่มาจากอู่ฮั่น ประเทศจีน ซึ่งเมื่อคัดกรองแล้วหากผู้โดยสารคนใดมีไข้สูงสุ่มเสี่ยงจะถูกส่งไปที่สถาบันบำราศนราดูร เพื่อทำการรักษาทันที ส่วนผู้โดยสารคนใดไม่มีอาการ ทางภาครัฐโดยกระทรวงคมนาคมจะเป็นตัวกลางในการจัดส่งผู้โดยสารคนดังกล่าวกลับไปยังภูมิลำเนาที่คนคนนั้นอยู่ เพื่อกักตัวตามมาตรฐาน ซึ่งขั้นตอนต่อไปก็จะให้เจ้าหน้าที่ปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นผู้ควบคุมและดูแลต่อไป ซึ่งมาตรการที่ทางกระทรวงคมนาคมดำเนินการต่างๆนั้นในวันพรุ่งนี้(4มี.ค.)จะรายงานให้นายกรัฐมนตรีรับทราบ

ทั้งนี้ทางกระทรวงคมนาคมขณะนี้ได้มีการประสานงานกับ สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง (ตม.)ที่ประจำทุกสนามบินจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉิน หรือ Emergency Operation Center (EOC) แล้ว รวมทั้งมีการประชุมในทุกวัน เวลา 10.00 น. เพื่อให้มีการประสานงานระหว่างกันรวมถึงแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างกันในหลายๆหน่วยงานทั้ง ตม. ,ด่านควบคุมโรคฯ โดยให้ใช้ประโยชน์จากระบบการคัดกรองผู้โดยสารที่มีการส่งรายชื่อการเดินทางผู้โดยสารจากต้นทางมายังปลายทาง หรือที่เรียกว่า  APPS  เพื่อจะทำให้ระบบการคัดกรองได้ครบถ้วนและมีประสิทธิภาพ รวมทั้งหาทางแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติหน้าที่ในแต่ละวัน

“มาตรฐานในการคัดกรองจะเป็นไปตามมาตรฐานสากลที่เคยดำเนินการกับผู้โดยสารที่มาจากอู่ฮั่น ที่มีการคัดกรอง และแยกประเภทผู้โดยสารอย่างชัดเจน”