“ศักดิ์สยาม”ยันไม่เคยขวางต่อสัมปทานสายสีเขียวขอแค่ กทม.ตอบให้ชัดใน4 คำถามเท่านั้น

xnxx
anal creampie dever bhabhi ki jawani.
viet69hd

นายศักดิ์สยาม  ชิดชอบ  รมว.คมนาคม  เปิดเผยถึงกรณีที่กระทรวงมหาดไทยขอถอนวาระต่ออายุสัมปทานรถไฟฟ้าสายสีเขียวส่วนต่อขยายออกจากที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เมื่อ  19ต.ค.ที่ผ่านมาว่า เรื่องดังกล่าวยืนยันว่าได้บรรจุเป็นวาระเพื่อพิจารณาที่ 5 ส่วนสาเหตุการถอนเรื่องไม่ได้มาจากกระทรวงคมนาคม ขัดขวางการนำเสนอครม. แน่นอน เพราะทางเลขาธิการ ครม.ได้แจ้งตั้งแต่เริ่มการประชุมว่า กระทรวงมหาดไทยขอถอนวาระดังกล่าวออกไปก่อนโดยมิได้แจ้งสาเหตุ

อย่างไรก็ตามยังขอยืนยันกรณีที่เคยทำข้อทักท้วงการต่อสัญญาสัมปทานรถไฟฟ้าสายสีเขียว 4 เรื่อง คือ 1.ประเด็นความครบถ้วนตามหลักการของพระราชบัญญัติการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน พ.ศ.2562 2.ประเด็นการคิดค่าโดยสารที่เหมาะสมและเป็นธรรมแก่ผู้ใช้บริการเพื่อส่งเสริมให้ผู้มีรายได้น้อยมาใช้บริการ รวมทั้งรถไฟฟ้าสายสีเขียวสามารถกำหนดอัตราค่าโดยสารสูงสุดได้ต่ำกว่า 65 บาท 

และ3.ประเด็นการใช้สินทรัพย์ของรัฐที่ได้รับโอนจากเอกชนให้เกิดประโยชน์สูงสุด ควรพิจารณาให้เกิดความถ่องแท้ถึงการใช้สินทรัพย์ว่ารัฐควรได้ประโยชน์จากการขยายสัญญาสัมปทานเป็นจำนวนเท่าไร อย่างไร จนกว่าจะครบอายุสัญญา และ 4.ประเด็นข้อพิพาททางกฎหมาย ซึ่งเกิดขึ้นจากกรณีกรุงเทพมหานคร (กทม.) ได้ทำสัญญาจ้าง บริษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) BTSC เดินรถส่วนต่อขยายที่ 1 และ ส่วนต่อขยายที่ 2 ไปจนถึงปี 85  และได้มีการไต่สวนข้อเท็จจริงของสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ดังนั้นจึงสมควรรอผลการไต่สวนข้อเท็จจริงก่อนเพื่อให้เกิดความชัดเจน