“ศักดิ์สยาม”ปิ๊งไอเดียประมูลป้ายสั่งตัดพิเศษราคาดีเริ่มต้นที่ป้ายละ 1 ล้านบาท หวังหารายได้ เข้ากองทุน กปถ.

  • เปิดกว้างคนชอบป้ายทะเบียนเฉพาะ แนะต้องอยู่ในกรอบไม่กระทบสังคม
  • ย้ำทั่วโลกสหรัฐอเมริกา, อังกฤษ, ฮ่องกง และUAE ก็ทำ
  • เปิดประมูลป้ายพิเศษนี้ราคาเริ่มต้นที่ป้ายละ 1 ล้านบาท

นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รมว.คมนาคม เปิดเผยว่า เพื่อเป็นการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กองทุนความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน (กปถ.) ของกรมขนส่งทางบก ขณะนี้กรมขนส่งทางบกได้ดำเนินการกำหนดการออกทะเบียนรถในรูปแบบพิเศษ เพื่อที่จะให้เป็นป้ายทะเบียนเฉพาะ โดยมีหลายประเทศในโลกที่มีป้ายดังกล่าว เช่น สหรัฐอเมริกา, อังกฤษ, ฮ่องกง และสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ (UAE) ก็ใช้รูปแบบนี้ในการกำหนดการรูปแบบทะเบียนสำหรับผู้ที่ต้องการจะมีป้ายทะเบียนพิเศษ

สำหรับหลักการเบื้องต้น จะมีการกำหนดขนาดแผ่นป้ายการจัดวางตัวอักษร ตัวเลข และจะต้องมีการดำเนินการขอใช้รูปแบบทะเบียนพิเศษจะต้องไม่เป็นข้อความที่ทำเกิดการตีความหมายในทางที่เสื่อมเสีย ต่อวิถีชีวิตและสร้างทำให้เกิดความไม่สงบเรียบร้อยในสังคม

“เบื้องต้นรูปแบบทะเบียนที่ออกมา จะสามารถดำเนินการจดทะเบียน โดยจะให้เป็นการประมูลป้ายพิเศษนี้ราคาเริ่มต้นที่ป้ายละ 1 ล้านบาท สำหรับผู้ที่ต้องการป้ายพิเศษ เช่น บริษัท, ห้างร้านต่างๆ หรือผู้ที่มีฐานะ ปัจจุบันได้มีการประมูลเลขสวยอยู่แล้ว แต่หากต้องการความเฉพาะเจาะจง ในเรื่องความหมายหรือบริษัทของท่านก็สามารถมาร่วมประมูลได้ โดยหลังจากนี้จะนำเสนอออกเป็นกฎกระทรวง โดยคาดว่าจะเสนอเลขาคณะรัฐมนตรี(ครม.) พิจารณาได้ในสัปดาห์หน้า

นอกจากนี้ จะมีการกำหนดให้ผู้เข้าร่วมการประมูล จะต้องไม่เป็นบุคคลล้มละลาย ไม่เคยค้างชำระค่าหมายเลขประมูลเกิน 30 วัน ส่วนอัตราหลักประกันการประมูลจะใช้ 10% ของการประมูล เช่น ป้ายประมูล 1 ล้านบาท วางหลักประกัน 1 แสนบาทให้เสร็จในวันนั้น และเมื่อประมูลได้แล้ว ต้องนำเงินมาชำระภายใน 1 เดือน มิฉะนั้นจะถูกริบหลักประกัน และจะนำหมายเลขไปประมูลใหม่ ขณะเดียวกันส่วนคนที่ไม่มาชำระตามกำหนด จะถูกตัดสิทธิ์ไม่ได้มาประมูลอีก เพื่อป้องกันการสร้างราคาเทียม ปิดกั้นประชาชนคนอื่นที่ต้องการหมายเลขนั้น