“ศักดิ์สยาม”จ่อเคาะโยกย้ายคมนาคม5ตำแหน่งไม่มีพลิกโผลูกหม้อกรมทางหลวงผงาด

“ศักดิ์สยาม”สรุปเคาะผู้บริหารระดับสูงคั่วตำแหน่ง อธิบดีตามคาด งานนี้พบคนกรมทางหลวงถูกสเปคนั่งแท่น “กิตติพันธ์ อธิบดีกรมการขนส่งทางราง-อภิรัฐ กรมท่าอากาศยาน-ปัญญา ผอ.สนข.”ฉลุย ส่วน2สตรีเก่ง “จันทิรา รองอธิบดีขนส่งทางบก-วิไลรัตน์ รองผอ.สนข.”นั่งผู้ตรวจราชการกระทรวงคมนาคม คาดเสนอเข้า ครม.กลางเดือนธันวาคมนี้

ผู้สื่อช่าวรายงานจากกระทรวงคมนาคมว่า ขณะนี้กระทรวงคมนาคมได้มีการเปิดสรรหาผู้ที่จะเข้ามาดำรงตำแหน่งนักบริหารระดับสูง(ระดับ 10 )ที่ยังคงว่าลงรวม 5 ตำแหน่ง ประกอบด้วย ผู้ที่จะมาดำรงตำแหน่ง อธิบดีกรมท่าอากาศยาน (ทย.) , อธิบดีกรมการขนส่งทางราง(ขร.) ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร(สนข.) และ ผู้ที่มาดำรงตำแหน่ง ผู้ตรวจราชการกระทรวงคมนาคม ที่ว่างลงอีก 2 ตำแหน่ง ทั้งนี้คัดตอนการเปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลที่เหมาะสม เข้ามาดำรงตำแหน่งนั้นได้เสร็จเรียบร้อยแล้ว และรายชื่อผู้ที่สมัครได้มีการเสนอต่อนายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รมว.คมนาคม ในการประชุมก่อนหน้ามาแล้ว และขั้นตอนขณะนี้อยู่ระหว่างการคัดเลือกบุคคลที่เหมาะสมลงตำแหน่ง คาดว่าจะสามารถเสนอต่อที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.)อนุมัติได้ภายในกลางเดือน ธ.ค.นี้ 

ทั้งนี้ในเบื้องต้นบุคคลที่คาดว่าจะได้รับการสรรหา เสนอแต่งตั้งเข้ามาดำรงตำแหน่งทั้ง 5 ตำแหน่ง ประกอบด้วย 1. นายกิตติพันธ์ ปานจันทร์  รองอธิบดีฝ่ายบริหาร กรมทางหลวง(ทล.) คาดว่าจะได้รับแต่งตั้งเข้ามารับตำแหน่ง อธิบดีกรมการขนส่งทางราง(ขร.) , 2. นายอภิรัฐ ไชยวงศ์น้อย รองอธิบดีฝ่ายดำเนินงาน กรมทางหลวง(ทล.) คาดว่าจะได้รับแต่งตั้งเข้ามารับตำแหน่ง อธิบดีกรมท่าอากาศยาน(ทย.) ,3.นายปัญญา ชูพานิช รองผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร(สนข.) คาดว่าจะได้รับการแต่งตั้ง ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร(สนข.) ,4.นางจันทิรา บุรุษพัฒน์ รองอธิบดีกรมการขนส่งทางบก(ขบ.) และ 5.นางวิไลรัตน์ ศิริโสภณศิลป์ รองผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร(สนข.)  คาดว่าจะได้รับการแต่งตั้ง ดำรงตำแหน่ง ผู้ตรวจราชการกระทรวงคมนาคมที่ว่างลง 2 ตำแหน่ง 

ผู้สือข่าวรายงานว่า จะเห็นได้ว่าการแต่งตั้งโยกย้าย ข้าราชการระดับสูงของกระทรวงคมนาคมนั้น ส่วนมากจะเป็นลูกหม้อที่มาจากกรมทางหลวงเป็นหลัก เนื่องจากสายงานในกระทรวงคมนาคม ส่วนมากจะเป็นโครงการ โครงสร้างพื้นฐาน หรือ โครงการขนาดใหญ่(เมกะโปรเจคต์) ส่วนใหญ่ที่จะต้องเร่งผลักดัน เพื่อให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติที่จะมีการพัฒนาหลังจากนี้ โดยเฉพาะโครงการก่อสร้างในส่วนของกรมการขนส่งทางราง และ กรมท่าอากาศยาน ที่จะมีการพัฒนา โครงการรถไฟฟ้า และ การขยายขีดความสามารถของสนามบินในภูมิภาคทั่วประเทศกว่า 29 แห่ง

ซึ่งจะเห็นได้ว่า นายกิตติพันธ์และ นายอภิรัฐ ที่คาดว่าจะได้รับแต่งตั้งเข้ามารับตำแหน่ง อธิบดีกรมการขนส่งทางราง(ขร.) และอธิบดีกรมท่าอากาศยาน(ทย.) ตามลำดับนั้น, ก่อนหน้าที่นายปัญญา ชูพานิช จะเข้ามาดำรงตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร(สนข.)ก็เคยรับข้าราชการที่กรมทางหลวงมาก่อน