“ศักดิ์สยาม”จับมือ”พม่า”ร่วมพัฒนาความร่วมมือด้านคมนาคมขนส่งหวังเชื่อมโยงการเดินทาง เพิ่มมูลค่าการค้าชายแดนระหว่างสองประเทศ

นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รมว.คมนาคม เปิดเผยภายหลังให้ นายอูชิซเว (H.E. Mr. U Chit Swe) เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาประจำประเทศไทยเข้าพบ ว่า ได้มีการหารือเกี่ยวกับการพัฒนาความร่วมมือด้านคมนาคมขนส่งระหว่างประเทศไทยกับสหภาพเมียนมาทั้ง ทางบก ทางน้ำ ทางราง และทางอากาศ  เนื่องจากทั้ง 2 ประเทศมีความร่วมมือมาอย่างต่อเนื่อง โดยการประชุมในครั้งนี้ได้ร่วมหารือในประเด็นด้านความร่วมมือระหว่างกันครอบคลุมทุกมิติ ได้แก่ การดำเนินการตามบันทึกความเข้าใจในการเริ่มใช้ความตกลงว่าด้วยการขนส่งข้ามพรมแดนในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง (Initial Implementation of Cross-Border Transport Facilitation Agreement: IICBTA) ในการขนส่งสินค้าและผู้โดยสารระหว่างไทย – เมียนมา การพัฒนาเส้นทางท่าเรือและเส้นทางรถไฟ การพัฒนาความเชื่อมโยงด้านการบินระหว่างกัน ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาทางเศรษฐกิจ สังคม และประชาชนของทั้งสองประเทศ

นอกจากนั้นยังได้ร่วมแสดงความยินดีกับเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาประจำประเทศไทยในโอกาสเข้ารับตำแหน่งอย่างเป็นทางการ พร้อมร่วมกันในการจัดตั้งคณะทำงานร่วมกันระหว่าง 2 ฝ่ายเพื่อเดินหน้าผลักดันความร่วมมือกับสหภาพเมียนมาในมิติด้านการคมนาคมขนส่งการค้าการลงทุน และการสัญจรระหว่างกันให้สะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย เพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์ของทั้งสองประเทศให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้นต่อไป