“ศักดิ์สยาม”ขอดูรายละเอียดกฎหมายบังคับเด็กนั่งคาร์ซีท-หวั่นกระทบค่าใช้จ่าย

นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม กล่าวถึง กรณีหลังจากมีการประกาศราชกิจจานุเบกษาบังคับใช้กฎหมายให้เด็กที่อายุไม่เกิน 6 ปี ต้องนั่ง “คาร์ซีท” และมีโทษปรับถึง 2,000 บาท ว่า จะต้องดูรายละเอียดอีกครั้ง ส่วนรถรับส่งนักเรียนเด็กเล็กจะต้องติดตั้งคาร์ซีทด้วยหรือไม่ ขอดูรายละเอียดก่อน โดยจะต้องดูเรื่องความปลอดภัยเป็นหลัก และคงต้องดูว่าจะเกิดผลกระทบต่อค่าใช้จ่ายอย่างไร