“ศบค.” ไฟเขียวถอดหน้ากากอนามัยทั่วประเทศ

พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.) ครั้งที่ 9/2565 ทั้งนี้ ที่ประชุมพิจารณาการปรับระดับพื้นที่สถานการณ์ทั่วราชอาณาจักรของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และมาตรการป้องกันควบคุมโรค มีการปรับพื้นเฝ้าระวัง หรือพื้นที่สีเขียว ทั่วราอาณาจักร มีผลนับตั้งแต่ประกาศราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เปิดเผยภายหลังการประชุม ศบค.ชุดใหญ่ ว่า ที่ประชุมเห็นชอบให้ยกเลิกการลงทะเบียนแบบไทยแลนด์พลัส และ ต.ม.6 เฉพาะการเดินทางทางอากาศ รวมถึงให้ยกเลิกเงินประกันสุขภาพ ส่วนการถอดหน้ากากอนามัย ที่ประชุม ศบค. พิจารณาว่าให้เป็นไปตามความสมัครใจ โดยเฉพาะในที่โล่งแจ้งอากาศถ่ายเท สามารถถอดหน้ากากได้

แต่สำหรับพื้นที่แออัด เป็นห้องแอร์ ก็ยังแนะนำให้ใส่หน้ากากอนามัย โดยเฉพาะพนักงานบริการยังควรใส่หน้ากากอนามัย หรือ การจัดงานที่มีผู้เข้าร่วมมากกว่า 2000 คน เช่น การจัดคอนเสิร์ตยังต้องมีการขออนุญาต ซึ่งกิจกรรมเหล่านี้ยังควรใส่หน้ากากอนามัย เพื่อความปลอดภัย ขณะที่สถานบันเทิง ผับ บาร์ ที่ประชุม ศบค.เห็นชอบให้เปิดบริการ ถึงเวลา 02:00 น. และอนุญาตให้ยกเว้นปลดล๊อคการขายสุราในโรงแรม ตั้งแต่เวลา 14:00 น. ถึง 17:00 น. โดยให้ขายได้

นอกจากนี้ ที่ประชุมยังมีมติเห็นชอบปรับระดับพื้นที่สถานการณ์ทั่วราชอาณาจักร มีผลนับตั้งแต่ประกาศราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป ดังนี้ พื้นที่ควบคุมสูงสุด และเข้มงวด 0 จังหวัด – พื้นที่ควบคุมสูงสุด 0 จังหวัด พื้นที่ควบคุม 0 จังหวัด – พื้นที่เฝ้าระวังสูง 0 จังหวัด พื้นที่เฝ้าระวัง 77 จังหวัด – ยกเลิกพื้นที่นำร่องการท่องเที่ยว