ศบค.ยังไม่เคาะวันเปิด “กรุงเทพแซนด์บ็อกซ์”ชี้ประชาชนต้องฉีดวัคซีนเข็มสองเกิน 70% ก่อน

วันที่ 20 ก.ย.2564 ที่ทำเนียบรัฐบาล พญ.อภิสมัย ศรีรังสรรค์ ผู้ช่วยโฆษกศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) หรือ ศบค. กล่าวว่า วันนี้กรุงเทพมหานคร มีการพูดถึงการเปิดกรุงเทพแซนด์บ็อกซ์  โดยสิ่งสำคัญที่จะต้องดู คือ ตัวเลขผู้ติดเชื้อเป็นหลัก ซึ่งในพื้นที่กรุงเทพมหานครฉีดวัคซีนครอบคลุมเข็มหนึ่งเกิน 100% ส่วนเข็มที่สองฉีดได้  42.57% แล้ว

อย่างไรก็ตามที่ประชุม ศปก.ศบค. เน้นย้ำว่า กรุงเทพแซนด์บ็อกซ์ยังไม่กำหนดวัน และเกณฑ์ที่สำคัญ คือ ประชาชนต้องได้รับการฉีดวัคซีนเข็มสองเกิน 70% และตัวเลขผู้ติดเชื้อรายวันต้องลดลงอย่างต่อเนื่องรวมถึงหากพื้นที่ใดๆจะพัฒนาเป็นพื้นที่ Covid free setting เกณฑ์ คือ จะต้องระดมฉีดวัคซีนที่อำเภอหรือตำบลนั้นนั้นให้ครบ 80% และการเปิดกิจการนั้นๆ พนักงานจะต้องได้รับการฉีดวัคซีนครบ 100%

“สาธารณสุขจะเสนอมาตรการต่างๆ เข้าที่ประชุม ศบค. ชุดใหญ่ในวันจันทร์ที่ 27 ก.ย.นี้ เน้นย้ำทุกผู้ประกอบการจะไม่ถูกลืม เช่น โรงภาพยนตร์, สถานบันเทิง ขอให้ค่อยๆ เปิดเป็นไปอย่างมั่นคงและปลอดภัย ถ้าทุกคนให้ความร่วมมือระยะยาวจะผ่านพ้นวิกฤตได้”