ศบค.พบผู้ติดเชื้อโควิดในโรงงานอุตสาหกรรม 36,861 รายใน 518 โรงงาน อุตสาหกรรมอาหารกระทบมากสุด

วันที่ 30 ก.ค.2564 นพ.ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน โฆษกศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือศบค.แถลงว่า ในที่ประชุมผู้ตรวจราชการกระทรวงอุตสาหกรรมนำเสนอชุดข้อมูลที่เก็บข้อมูลตั้งแต่วันที่ 1 เม.ย.-29 ก.ค.พบว่ามีการระบาดในโรงงาน 518 แห่งมีผู้ติดเชื้อ 36,861 ราย ครอบคลุมพื้นที่ 49 จังหวัด

โดย 5 อันดับแรกคือ จังหวัดเพชรบุรี 4,464 ราย เพชรบูรณ์ 3,487 ราย ประจวบคีรีขันธ์ 2,538 ราย สมุทรสาคร 2,496 รายและสงขลา 2,209 ราย สำหรับโรงงานที่ได้รับผลกระทบมากที่สุด 5 อันดับคือ อุตสาหกรรมอาหาร 99 โรงงานอุตสาหกรรมอีเล็คโทรนิคส์ 74 โรงงานอุตสาหกรรมเครื่องนุ่งห่ม 42โรงงานอุตสาหกรรมโลหะ 42 โรงงานและอุตสาหกรรมพลาสติก 36 โรงงาน

นพ.ทวีศิลป์ กล่าวว่า ทั้งนี้กระทรวงอุตสาหกรรมแจ้งว่ามีระบบการตรวจสอบและการดูแลตามมาตรการต่างๆ ซึ่งกรมอนามัยกระทรวงสาธารณสุขได้ออกมาตรการการประเมินตนเอง ผ่านระบบออนไลน์ ไทยสต๊อป โควิดพลัส โดยมีโรงงานที่เข้าไปประเมินแล้วจำนวน 18,005 แห่ง จากทั้งหมด 64,038 แห่งโดยผ่านเกณฑ์แล้ว 31 เปอร์เซ็นต์ รวมถึงการสุ่มตรวจประเมินโรงงานจำนวน 955 โรงงานซึ่งตรวจครบ 100 เปอร์เซ็นต์ตามแผน