ว่อน! กรมสารบรรณทหาร ขอสภากาชาดไทยสนับสนุนวัคซีน “โมเดอร์นา”ฉีดกำลังพล-ครอบครัว

วันที่ 22 ก.ค.2564 ผู้สื่อข่าวรายงานว่าในโลกออนไลน์ มีการแชร์เอกสารคล้ายกับหนังสือราชการ จากกองพิธีการ กรมสารบรรณทหาร ส่งถึง เลขาธิการสภากาชาดไทย ขอรับการสนับสนุนวัคซีน “โมเดอร์นา” เพื่อฉีดให้กับกำลังพลและครอบครัว โดยเอกสารระบุว่า

ตามที่กระทรวงสาธารณสุขได้กำหนดให้กรุงเทพมหานครเป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด ซึ่งปัจจุบันเชื้อไวรัสมีการกลายพันธุ์เป็นหลายสายพันธุ์ส่งผลให้มีรายงานการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) เพิ่มขึ้น

ในการนี้กองพิธีการ กรมสารบรรณทหาร ซึ่งปฏิบัติงานในพื้นที่ดังกล่าว จึงขอรับการสนับสนุนวัคซีนป้องกัน โควิด-19 โมเดอร์นา จากสภากาชาดไทยเพื่อลดความเสี่ยงในการแพร่ระบาดของโรคให้กับกำลังพลและครอบครัว โดยมีรายชื่อตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

ลงนามโดยผู้อำนวยการกองพิธีการ กรมสารบรรณทหาร

ผู้สื่อข่าวได้สอบถามไปยังกองทัพไทยทั้งนี้ระบุว่าอยู่ระหว่างการตรวจสอบข้อเท็จจริง