“วิษณุ” ชี้ชัดทดลองยกเลิกเคอร์ฟิว 15 วัน สามารถทำได้

  • ลั่นแต่ต้องหารือทีมแพทย์ก่อน
  • ย้ำหากมีการยกเลิก พ.ร.ก.ฉุกเฉิน ไปแล้ว ไวรัสกลับมารุนแรงอีก
  • สามารถออกประกาศบังคับใช้ใหม่ได้

นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี เปิดเผยถึงการประชุมคณะกรรมการเฉพาะกิจพิจารณาผ่อนคลายการบังคับใช้มาตรการในการป้องกันและยับยั้งการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา หรือโควิด-19 ที่เสนอให้พิจารณาทดลองยกเลิกเคอร์ฟิว เป็นเวลา 15 วัน ตั้งแต่วันที่ 15-30 มิ.. 2563 นั้น ส่วนตัวไม่ทราบรายละเอียดมาก่อน แต่เมื่อได้ข้อสรุปจากการประชุมฯ วันนี้ ก็จะรายงานให้ พล..ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรมว.กลาโหม ให้ทราบพรุ่งนี้ (11 มิ..) อย่างไรก็ตามมองว่าเป็นสิ่งที่สามารถทำได้อยู่แล้วในทางกฏหมาย แต่ในทางสาธารณสุขต้องปรึกษาบุคลากรทางการแพทย์ด้วย

ทั้งนี้หากมีการยกเลิก ...การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน จะมีกฏหมายปกติเข้ามาดูแลสถานการณ์แทนทั้ง ...โรคติดต่อที่เป็นกฏหมาย รวมถึง ...การเดินอากาศ และ ...สาธารณสุข ...ป้องกันบรรเทาสาธารณภัย และ ...ว่าด้วยระเบียนการบริหารราชการแผ่นดิน ซึ่งกฏหมายเหล่านี้ถูกใช้ก่อนประกาศ...ฉุกเฉิน หรือตั้งแต่ 13 ..ที่ผ่านมา ที่พบผู้ป่วยคนแรกในไทย ดังนั้นหากยกเลิกก็กลับมาใช้กฏหมายเหล่านี้ แต่ยอมรับว่ามีช่องโหว่ทางกฏหมายอยู่ จึงต้องเรียนรู้และแก้ไขปัญหา แต่ทั้งนี้หากจะใช้มติ ครมก็จะทำได้เพียงการบูรณาการเชื่อมการทำงานระหว่างจังหวัดเท่านั้น แต่จะใช้ในการกำหนดมาตราการหนัก เช่น การประกาศเคอร์ฟิวไม่ได้

นายวิษณุ กล่าวว่า เคยอธิบายมาหลายครั้งแล้วว่าแนวทางสำคัญของ ...ฉุกเฉิน มี 3 แนวทางหลัก  คือ 1.การคง...ฉุกเฉินไว้ 2.ยกเลิกการประกาศใช้ และ 3.คงประกาศ ...ฉุกเฉินไว้ แต่ผ่อนคลายมาตรการหลายอย่างภายใต้ ...ฉุกเฉิน เช่น เคอร์ฟิว อย่างไรก็ตาม ยืนยันว่าการพิจารณายกเลิก หรือ คง ...ฉุกเฉินนั้น จะพิจารณาตามความเหมาะสมเป็นหลัก เพราะการใช้ ...ฉุกเฉิน ไม่ทำให้ใครได้ประโยชน์

ไม่ต้องกังวลกับเรื่องดังกล่าว เพราะหากยกเลิก ...ฉุกเฉิน แล้วสถานการณ์รุนแรงขึ้นอีก ก็ประกาศใช้ใหม่ได้ไม่ใช่เรื่องที่ยากเย็นอะไร และยืนยันว่าไม่มีกฏหมายพิเศษอื่นที่จะมาดูแลสถานการณ์ในขณะนี้ได้ เพราะกฏหมายพิเศษอื่น  เช่น การประกาศกฏอัยการศึก หรือ ...ความมั่นคง จะใช้ในกรณีที่มีเหตุการณ์ความรุนแรงเท่านั้น” นายวิษณุ กล่าว

อย่างไรก็ตามในส่วนข้อเสนอให้เปิดสนามมวยแต่ไม่มีผู้ชม ใช้วิธีถ่ายทอดผ่านระบบออนไลน์แทนนั้น นายวิษณุ กล่าวว่า เรื่องนี้แล้วแต่คณะกรรมการฯ พิจารณาตามความเหมาะสมต่อไป