“วิษณุ”สั่ง สคร.ทบทวนสิทธิ์การบินไทย

  • พ้นรัฐวิสาหกิจแปลงร่างเป็นเอกชน
  • ชงครม.ตัดอภิสิทธิ์เหนือคู่แข่งทุกประการ
  • ยันสล็อตการบินไม่มีค่าหลังไทยเปืดเสรีการบินไปแล้ว

นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี ในฐานะประธานคณะกรรมการติดตามการดำเนินการแก้ไขปัญหา บริษัทการบินไทย จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า เมื่อต้นสัปดาห์ ตนได้เรียกประชุมคณะกรรมการฯ ไปแล้ว 1 ครั้งและในสัปดาห์หน้าจะเรียก ประชุมคณะกรรมการฯ โดยตั้งใจจะนัดหารือสัปดาห์ละ 1 ครั้ง เพื่อติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของคณะกรรม การฟื้นฟูฯ ที่ถูกเสนอชื่อให้ศาลล้มละลายกลางพิจารณา เนื่องจากเป็นเรื่องเร่งด่วนและมีผลกระทบต่อภาพรวมของเศรษฐ กิจไทย โดยเฉพาะธุรกิจด้านการท่องเที่ยวอะไรไปถึงไหน ดังนั้น ก่อนที่ศาลฯ จะนัดไต่สวนวันที่ 17 ส.ค.นี้ ทุกฝ่ายที่เกี่ยว ข้องกับการฟื้นฟูบริษัท การบินไทย ก็ต้องมารายงานให้ทราบเป็นระยะๆ โดยเฉพาะประเด็นสภาพคล่องของการบินไทย ว่ามีเจ้าหนี้กี่คน ลูกหนี้กี่คน และช่วง 3 เดือนนี้ก่อนศาลนัดไต่สวนจะต้องดำเนินการอะไรบ้าง

“ในการประชุมฯ ครั้งที่แล้ว ผมได้มีหยิบยกประเด็นเรื่องสิทธิประโยชน์ต่างๆ ของการบินไทย ที่ได้รับจากรัฐบาลในฐานะที่เป็นรัฐวิสาหกิจขึ้นมาหารือว่า สิทธิ์ดังกล่าว ไม่ควรติดตัวไปหลังจากพ้นการเป็นรัฐวิสาหกิจ จึงได้มอบหมายให้สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) ไปหารือเพื่อพิจารณาถึงสิทธิ์พิเศษต่างๆ ว่ามีเรื่องอะไร แล้วให้ตั้งเรื่องเข้ามเพื่อเสนอให้คณะรัฐมนตรี(ครม.) ลงมติ ครม.ถอดถอนมติ ครม.เดิมที่อนุมัติออกไป เพราะหากยังมีสิทธิประโยชน์เหล่านั้นอยู่ก็ไม่เป็นธรรมกับเอกชนรายอื่น เนื่องจากสถานะของบริษัท การบินไทย ได้กลายเป็นเอกชนไปแล้ว”

นายวิษณุ กล่าวว่า การพิจารณาเรื่องดังกล่าว คงไม่ต้องทำเร็วขนาดฉุกละหุก แต่ต้องทำให้เสร็จภายในสิ้นเดือนมิ.ย.นี้ เพราะขณะนี้ ไม่มีสายการบินบินจนกว่าจะสิ้นเดือนมิ.ย. ตามคำสั่งของสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย(กพท.)ที่ห้ามไม่ให้เครื่องบินจากภายนอกเข้ามายังประเทศไทย ดังนั้น ระหว่างจึงจะไม่มีการพูดถึงสล็อตการบินต่างๆ เพียงแต่ให้ไปทำรายละเอียดเรื่องความเป็นรัฐวิสาหกิจ สิทธิประโยชน์ต่างๆ เข้า ครม.เสียให้เสร็จภายในเดือนนี้

“ขณะนี้ไม่มีเครื่องบินบินกันอยู่แล้ว สล็อตการบิน (เที่ยวบินและตารางการบิน) ต่างๆ ก็ไม่มีอยู่แล้ว ที่สำคัญขณะนี้ สล็อตการบินไม่สำคัญเหมือนเมื่อก่อนแล้ว เพราะในอดีตการบินไทยเป็นสายการบินแห่งชาติ พอเป็นสายการบินแห่งชาติก็ได้สล็อตการบินที่ดีมา แต่เมื่อเปิดเสรีการบินแล้ว ก็ไม่มีสิทธิพิเศษบนเส้นทางการบิน เพราะการเปิดเสรีคือ อะไรที่เราบินได้สายการบินอื่นๆ ก็บินได้เหมือนกับเรา แต่กรณีที่การบินไทย ได้สล็อตมาแล้ว ไม่บินเพราะการบินไทยไม่บินเอง”

ผู้สื่อข่าวสอบถามถึงกรณีมีกระแสข่าวว่าบริษัท เบเกอร์ แอนด์ แม็คเคนซี่ ซึ่งเป็นที่ปรึกษาด้านกฎหมายจะถอนตัวจากการร่วมงานครั้งนี้ นายวิษณุ กล่าวว่า ผมไม่รู้ว่ามีถอนตัว เพราะในการประชุมครั้งล่าสุด บริษัทเบเกอร์ แอนด์ แม็คเคนซี่ ก็มาด้วย และขณะนี้ ก็ยังเป็นที่ปรึกษาอยู่และเป็นมาตลอด ส่วนอนาคตผมไม่รู้