วิปรัฐบาลจ่อตั้ง49อรหันต์ตรวจสอบสกัดงาบงบโควิด

นายวิรัช รัตนเศรษฐ ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคพลังประชารัฐ (พปชร.) ในฐานะประธานคณะกรรมการประสานงานพรรคร่วมรัฐบาล (วิปรัฐบาล) กล่าวถึงการประชุมสภาผู้แทนราษฎรในสัปดาห์หน้า วันที่ 10-11 มิ.ย. 2563 มีเรื่องสำคัญต้องพิจารณาเกี่ยวกับการความตกลงที่ครอบคลุมและก้าวหน้าสำหรับคุณส่วนทางเศรษฐกิจภาคพื้นแปซิฟิก หรือ CPTPP รวมถึงญัตติด่วนการตั้งคณะกรรมาธิการ(กมธ.) วิสามัญ ติดตาม ตรวจสอบการใช้จ่ายเงินจากการกู้เงิน ตาม พ.ร.ก.ให้อำนาจกระทรวงการคลัง กู้เงิน เพื่อแก้ไขปัญหาเยียวยาและฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019

“วิปรัฐบาลจะเสนอตั้งกรรมาธิการวิสามัญฯ จำนวน 49 คน เพื่อเปิดโอกาสให้พรรคเล็กได้เข้ามาร่วมเป็นกรรมาธิการด้วย ทั้งนี้ หากการประชุมไม่มีวาระอื่นเร่งด่วน ก็จะนำร่างพ.ร.บ.โอนงบประมาณรายจ่าย พ.ศ….ที่ กมธ.พิจารณาเสร็จแล้ว เข้าสู่การประชุมสภาในวาระ 2 และ 3 ต่อไป” ปธ.วิปรัฐบาล กล่าว