วิทยุการบินพร้อมเกินร้อยเปิดประเทศ 1 พ.ย.นี้ มั่นใจเที่ยวบินเพิ่มขึ้นทะลัก!

xnxx
anal creampie dever bhabhi ki jawani.
viet69hd

นายทินกรชูวงศ์รองผู้อำนวยการใหญ่ด้านปฏิบัติการรักษาการกรรมการผู้อำนวยการใหญ่บริษัทวิทยุการบินแห่งประเทศไทยจำกัด (บวท.) เปิดเผยว่าจากนโยบายการเปิดประเทศของรัฐบาลในวันที่ 1 พฤศจิกายน 64 นั้นบวท. คาดว่าจากนโยบายดังกล่าวจะมีปริมาณเที่ยวบินเพิ่มขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับเดือนตุลาคม 64 จาก 26,905 เที่ยวบินเป็น 27,285 เที่ยวบินหรือคิดเป็น 1.4%  โดยจะมีเที่ยวบินที่ให้บริการเฉลี่ยวันละ 900 – 1,000 เที่ยวบินซึ่งถือว่าเป็นปริมาณเที่ยวบินที่เพิ่มขึ้น 

ทั้งนี้ในการเพิ่มขึ้นดังกล่าวถือเป็นเพิ่มขึ้นอย่างชะลอตัวในภาพรวมของปริมาณเที่ยวบินตลอดทั้งปี  ซึ่งมีการเพิ่มขึ้นของปริมาณเที่ยวบินมาตั้งแต่เดือนตุลาคม 64 ที่ผ่านมาจากการที่รัฐบาลประกาศคลายล็อกดาวน์ทำให้ประชาชนสามารถเดินทางในประเทศได้มากขึ้นจึงนับว่าเป็นแนวโน้มที่ดีของอุตสาหกรรมการบินของประเทศ

นายทินกรกล่าวต่อว่าส่วนการเตรียมพร้อมรองรับการเปิดประเทศเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวบวท. ได้มีมาตรการรองรับการบริหารจัดการจราจรทางอากาศที่ยังคงรักษามาตรฐานการให้บริการจราจรทางอากาศให้เกิดความปลอดภัยในทุกเที่ยวบินตามที่สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยกำหนดพร้อมทั้งบริหารจัดการให้เกิดความพร้อมทั้งระบบอุปกรณ์รวมถึงบุคลากรที่ผ่านกระบวนการทบทวนทดสอบและการฝึกซ้อมแผนรองรับสถานการณ์ฉุกเฉินอย่างต่อเนื่อง 

นอกจากนั้นบุคลากรของบวท. ที่ปฏิบัติงานยังได้รับวัคซีนโควิด-19 มากกว่า  90 %ของบุคลากรทั้งหมดอย่างไรก็ตามบวท. ได้เน้นย้ำให้บุคลากรทุกคนยังคงดูแลรักษาสุขภาพและปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโควิด-19 ตามหลักของสาธารณสุขอย่างเคร่งครัดเพื่อไม่ให้ส่งผลกระทบต่อการให้บริการในภาพรวม