ลูกจ้างอปท.ไม่ต้องห่วง คลังการันตีมีงบใช้เบิกจ่ายเงินเดือนแน่

  • งบประมาณปี63ล่าช้า
  • จ่ายเงินเดือนอปท.ไม่ทัน
  • คลังการันตีมีจ่ายแน่นอน


นายลวรณ แสงสนิท ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) และโฆษกกระทรวงการคลัง เปิดเผยถึงกรณีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) กลัวจะเบิกจ่ายเงินเดือนลูกจ้าง พนักงาน ไม่ทันหากงบปี63 ล่าช้าว่า ยืนยันว่าการเบิกจ่ายเงินเดือนของพนักงาน ลูกจ้าง ของอปท. จะไม่ได้รับผลกระทบแน่นอน เพราะหากเป็นลูกจ้างที่เข้าเกณฑ์เบิกจ่ายของสำนักงบประมาณ ก็สามารถใช้งบประมาณปี 62 ไปพลางก่อนได้ ซึ่งล่าสุดได้อนุมัติขยายกรอบงบประมาณรายจ่ายเพิ่มขึ้นเป็น 75% จากเดิมที่ 50%

นอกจากนี้ ลูกจ้างบางส่วนของอปท. ที่ไม่ได้เข้าเกณฑ์เบิกจ่ายสำนักงบประมาณ อปท. สามารถใช้เงินสะสมที่เหลือค้างจ่ายในแต่ละปีไปดำเนินการก่อนได้ อีกทั้งในแต่ละเดือน ภาครัฐยังมีการจัดเก็บภาษีต่างๆ แทนท้องถิ่น เช่น ภาษีมูลค่าเพิ่ม ซึ่งจะมีการทยอยส่งให้ทุกเดือนอยู่แล้ว ซึ่งเชื่อว่าจะมีเพียงพอในการหมุนเวียน ต่อการใช้จ่ายเป็นเงินเดือน ให้ลูกจ้าง พนักงาน และเพียงพอต่อการใช้จ่ายประจำของอปท.ด้วย