ลงทุนกองทุนรวมผสม!!

หลังเปิด แผนพิชิตเงินล้าน สำหรับผู้มีรายได้ค่าแรงขั้นต่ำวันละ 300 บาท และมนุษย์เงินเดือนที่มีรายได้ 15,000 บาท ทำให้มีผู้สนใจสอบถามมาจำนวนมากว่า ต้องนำเงินออมไปลงทุนอะไรที่จะได้เงินล้านและผลตอบแทนที่สูงกว่าเงินฝากธนาคาร ซึ่งปัจจุบันดอกเบี้ยเงินฝากต่ำมากแค่ 1-2% เท่านั้น

พี่ก้อยวิวรรณ ธาราหิรัญโชติ” นักวางแผนการเงิน (CFP) จึงได้จัดพอร์ตการลงทุนในสินทรัพย์ประเภทต่างๆ ไว้ให้โดยปีนี้ถือเป็นปีที่มีเหตุหรือมีกรณีพิเศษที่ไม่คาดคิดมากมาย !!

ทั้งการแพร่ระบาดของโควิด-19  ความขัดแย้งระหว่างจีนกับสหรัฐฯที่ นับวันจะทวีความตรึงเครียดมากขึ้น จากสงครามการค้า สู่สงครามเทคโนโลยี ขยายวงสู่สงครามการทูต ซึ่งมีผลต่อทิศทางการลงทุนรวมทั้งผลตอบแทนการลงทุนทั้งสิ้น

ดังนั้นก่อนอื่นสำหรับผู้ที่เริ่มออมเงิน “พี่ก้อย” แนะนำว่า ควรลงทุนด้วยการซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนรวม โดยให้เลือกกองทุนที่มีนโยบายการลงทุนแบบผสม คือ มีการลงทุนหลากหลายประเภทสินทรัพย์ ทั้งลงทุนในหุ้นและตราสารหนี้หุ้นกู้ ซึ่งมีให้เลือกมากมายหลายกองทุน

หากต้องการผลตอบแทนสูงและมีเวลาในการลงทุนนาน ให้เลือกกองทุนที่เน้นลงทุนในตลาดหุ้นมากหน่อย แต่ต้องทำความเข้าใจว่า การลงทุนในหุ้นต้องแลกกับความเสี่ยงที่สูงขึ้นด้วย

ดังนั้นต้องชั่งน้ำหนักและพิจารณาให้ดีว่า จะเป็นกองทุนผสมที่เสี่ยงมากแต่คาดหวังผลตอบแทนสูง หรือเสี่ยงน้อยแต่คาดหวังผลตอบแทนต่ำ สามารถสอบถามข้อมูลได้จากทุกบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม (บลจ.)เลย หรือสอบถามพนักงานแบงก์ที่ได้รับอนุญาตให้เป็นผู้แนะนำการลงทุนได้

ส่วนวิธีการซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนรวม จะใช้วิธีซื้อแบบหักบัญชีรายเดือนกับ บลจ. เลยก็ได้ หากตั้งใจที่จะออมเงินและลงทุนแล้ว ก็ทำให้ได้ทุกเดือน ซึ่งเกือบทุก บลจ.น่าจะมีบริการเหล่านี้ทั้งหมดแล้ว

แต่สำหรับคนที่พอมีเงินออมเป็นก้อนบ้างแล้ว หากให้เลือกกระจายการลงทุนเอง “พี่ก้อย” ได้จัดพอร์ตลงทุนที่อัปเดตไว้ให้ โดยแยกเป็น 5 พอร์ต คือ พอร์ตอนุรักษ์นิยมคือไม่ต้องการความเสี่ยงเลยหรือเสี่ยงน้อยสุด

อีก 4 พอร์ตที่เหลือก็จะเป็นพอร์ตปานกลางพอร์ตเสี่ยงได้เพิ่มพอร์ตเสี่ยงสูงพอร์ตเสี่ยงได้สูงมาก โดยความเสี่ยงและโอกาสที่จะได้ผลตอบแทนก็จะขึ้นลงตามสัดส่วนการลงทุนในสินทรัพย์แต่ละประเภท  

ระหว่างนี้ก็เข้าไปศึกษาหาข้อมูลความรู้เรื่องการออมการลงทุน ที่เว็บไซต์ตลาดหลักทรัพย์ฯ www.set.or.th แล้วกดต่อไปที่หน้า “ความรู้การลงทุน” จะพบแนวทางที่เป็นประโยชน์สำหรับทุกคน!!