รู้ยัง!…พรุ่งนี้ 13-14 ก.ค. กทพ. ให้ขึ้นทางด่วนฟรี 3 สายทาง 60 ด่าน

นายสุรเชษฐ์ เหล่าพูลสุข ผู้ว่าการการทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) กล่าวว่า ในช่วงวันหยุดยาว การทางพิเศษฯ ยกเว้นการเก็บค่าผ่านทางพิเศษ รวม 3 สายทาง จำนวน 60 ด่าน  ตั้งแต่เวลา 00.01 น. ของวันที่ 13 ก.ค. 65 ถึงเวลา 24.00 น. ของวันที่ 14 ก.ค. 65 ดังนี้ ทางพิเศษเฉลิมมหานคร จำนวน 19 ด่าน , ทางพิเศษศรีรัช จำนวน 31 ด่าน ,ทางพิเศษอุดรรัถยา จำนวน 10 ด่าน ส่วนในวันพุธที่ 13 ก.ค.65 (วันอาสาฬหบูชา) และวันพฤหัสบดีที่ 14 ก.ค.65 (วันเข้าพรรษา) ตั้งแต่เวลา 00.01 น. ของวันพุธ จนถึง 24.00 น. ของวันพฤหัสบดี รวมจำนวน 2 วัน 

ซึ่งการยกเว้นจัดเก็บค่าผ่านทางดังกล่าว เนื่องจากเป็นวันหยุดราชการประจำปีตามประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี ตามที่ กทพ. บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) (BEM) และบริษัททางด่วนกรุงเทพเหนือ จำกัด (NECL) ร่วมปฏิบัติตามเงื่อนไขสัญญาสัมปทานโครงการระบบทางด่วนขั้นที่ 2 (ทางพิเศษศรีรัชรวมถึงส่วน D) และสัญญาโครงการทางด่วนสายบางปะอิน-ปากเกร็ด (ทางพิเศษอุดรรัถยา) ฉบับแก้ไขใหม่ เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกในการเดินทางของประชาชนในวันหยุด

ทั้งนี้สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์บริการข้อมูลผู้ใช้ทางพิเศษ EXAT Call Center โทร 1543 นอกจากนี้ผู้ใช้ทางพิเศษสามารถดาวน์โหลด Application “EXAT Portal” เพื่อตรวจสอบยอดเงินคงเหลือและการใช้บัตร Easy Pass รับข่าวสารโปรโมชั่นและสิทธิประโยชน์ และสามารถเรียกใช้งาน Application อื่น ๆ ของ กทพ. อาทิ EXAT Traffic อีกทั้งยังสามารถขอความช่วยเหลือฉุกเฉิน (SOS) ได้อีกช่องทางหนึ่งด้วย