รู้ยัง! ซื้อขาย-หุ้น ได้สิทธิร่วมโครงการ “ช้อปดีมีคืน”ด้วย

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า จากกรณีที่ กระทรวงการคลัง ได้ประกาศมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจปี 2565 ด้วยการออกโครงการ “ช้อปดีมีคืน” นั้นล่าสุด

ได้รับแจ้งจาก บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน) ผู้ที่ซื้อขายหุ้นนั้นจะได้รับสิทธิร่วมโครงการดังกล่าวด้วย

สำหรับรายละเอียด คือ สิทธิประโยชน์ลดหย่อนภาษี จากค่าธรรมเนียมการซื้อขายหลักทรัพย์ (Commission) สำหรับบุคคลที่เสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา เพื่อนำไปลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาของ ปี 2565 ได้ไม่เกิน 30,000 บาท หรือตามที่จ่ายจริง ตามประเภทดังนี้ คือ หุ้นไทย ,หุ้นต่างประเทศ ,ตราสารอนุพันธ์ , กองทุนรวม (เฉพาะค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน หรือ Front-end Fee)

สำหรับรายการที่สามารถลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลของปี 2565 จะต้องเป็นการส่งคำสั่งซื้อ-ขายที่เกิดขึ้น ณ วันที่ 1 มกราคม ถึง 15 กุมภาพันธ์ 2565