ราชกิจจาฯ เผยแพร่ พ.ร.ฎ.ยืดเวลาบังคับใช้กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลถึง 31พ.ค.65

วันที่ 8 พ.ค.2564 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ราชกิจจานุเษกษา เผยแพร่พระราชกฤษฎีกา กำหนดหน่วยงานและกิจการที่ผู้ควบคุมข้อมูลส่วบุคคลไม่อยู่ภายใต้บังคับแห่งพระราชบัญญัติข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562 (ฉบับที่2 )​พ.ศ.2564

โดยขยายเวลาบังคับใช้พ.ร.ฎ.ออกไปจนถึงวันที่ 31 พ.ค.2564