ราชกิจจาฯ ประกาศยกเลิกเคอร์ฟิว 17 จังหวัดนำร่อง มีผล 5 ทุ่ม ต้อนรับเปิดประเทศ 1 พ.ย.นี้

  • “บิ๊กตู่”ลงนามประกาศยกเลิกเคอร์ฟิว
  • “กทม.-16 จังหวัด” ขยับเวลาจาก 4 ทุ่ม เป็น 5 ทุ่ม
  • ห้ามรวมกลุ่ม เกิน 500 คน

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา ได้เผยแพร่ประกาศ 3 ฉบับ เพื่อให้สอดคล้องกับการเปิดประเทศในวันที่ 1 พ.ย.​นี้ ดังนี้ ฉบับแรก ข้อกำหนดออกตามมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 ฉบับที่ 36 

http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2564/E/256/T_0001.PDF

ฉบับที่ 2 คำสั่งศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโครานา 2019  (โควิด-19) ที่ 17/2564 

http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2564/E/256/T_0005.PDF

ฉบับที่ 3  คำสั่งศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโครานา 2019  (โควิด-19) ที่ 18/2564 เรื่องพื้นที่นำร่อง ด้านการท่องเที่ยว ตามข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2564 

http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2564/E/256/T_0007.PDF