ราชกิจจาฯ ประกาศข้อกำหนด พ.ร.ก.ฉุกเฉินฯ ฉบับที่ 29 ห้ามเผยแพร่ข่าวปลอมทำให้ประชาชนหวาดกลัว

วันที่ 29 ก.ค.2564 เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ ข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนด การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 ฉบับที่ 29 ประกาศ ณ วันที่ 29 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 ลงนามโดย พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี
โดยมีรายละเอียด ดังนี้