ราชกรุ๊ปเปิดเดินเครื่องส่วนขยายโรงไฟฟ้าราชกำลังการผลิต 31.20 เมกะวัตต์ 

DCIM100MEDIADJI_0001.JPG
  • จำหน่ายลูกค้าอุตสาหกรรม
  • รองรับการฟื้นตัวของเศรษฐกิจ
  • คาดรับรู้รายได้ไตรมาส 1 ปีนี้เป็นต้นไป

นางสาวชูศรี เกียรติขจรกุล กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ราช กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า กำลังการผลิตติดตั้งใหม่ของโรงไฟฟ้าราช โคเจนเนอเรชั่น 31.20 เมกะวัตต์ และกำลังผลิตไอน้ำ 7.15 ตันต่อชั่วโมง พัฒนาขึ้นเพื่อรองรับความต้องการของลูกค้าอุตสาหกรรมที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นตามการฟื้นตัวของเศรษฐกิจหลังจากสถานการณ์การระบาดของโควิด-19 และราคาเชื้อเพลิงก๊าซธรรมชาติเริ่มคลี่คลาย ปัจจุบัน กำลังการผลิตของส่วนขยาย 20 เมกะวัตต์ ได้ลงนามในสัญญาซื้อขายไฟฟ้ากับลูกค้าเป็นที่เรียบร้อย และยังมีแผนที่จะขยายฐานลูกค้าทั้งในส่วนของไฟฟ้าและไอน้ำในพื้นที่อุตสาหกรรมชุมนุมทรัพย์ และเขตส่งเสริมอุตสาหกรรมนวนครด้วย

“บริษัทฯ มีความยินดีที่การพัฒนาโรงไฟฟ้าราช โคเจนเนอเรชั่นส่วนขยายดำเนินการสำเร็จจนสามารถเดินเครื่องผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าได้แล้วในวันนี้ สำหรับเทคโนโลยีการผลิตของส่วนขยายมีประสิทธิภาพสูงโดยสามารถเพิ่มและลดการผลิตได้ในเวลาอันรวดเร็วและใช้เชื้อเพลิงได้คุ้มค่า ส่งผลดีต่อต้นทุนการผลิต รวมทั้งยังช่วยเสริมเสถียรภาพของโรงไฟฟ้าราช โคเจนเนอเรชั่นในการผลิตและส่งไฟฟ้าให้กับลูกค้าในภาพรวมได้เป็นอย่างดี นอกเหนือจากนี้ โรงไฟฟ้าราช โคเจนเนอเรชั่น ยังให้ความสำคัญกับการจัดการปริมาณการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์โดยควบคุมให้อยู่ในระดับที่ดีกว่าค่ามาตรฐานของกฎหมาย รวมทั้งยังมีการตรวจวัดประเมินคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กร ซึ่งได้รับการรับรองจากองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (อบก.) แล้ว และจะใช้เป็นข้อมูลในการวางแผนการลดปริมาณการปล่อยให้ลดลงต่อไป”  

DCIM100MEDIADJI_0001.JPG

ทั้งนี้โรงไฟฟ้าราช โคเจนเนอเรชั่น เป็นผู้ผลิตไฟฟ้าขนาดเล็ก (Small Power Producer: SPP) ประเภทโคเจนเนอเรชั่น ตั้งอยู่ในพื้นที่จังหวัดปทุมธานี ปัจจุบัน บริษัทฯ ได้ลงทุนในโรงไฟฟ้าประเภทเอสพีพี ตั้งอยู่ในประเทศไทย 7 โครงการ มีกำลังการผลิตตามสัดส่วนการลงทุนรวม 593.44 เมกะวัตต์ โดยเป็นกำลังการผลิตที่เดินเครื่องเชิงพาณิชย์แล้ว 568.96 เมกะวัตต์