ราคาน้ำมันขึ้นยังไม่กระทบต้นทุนผลิตสินค้า

.ผู้ผลิตยังไม่ขอขึ้นราคาขายแถมจัดโปรฯลดราคาอีก

.พาณิชย์จับมือ 3 บริษัทน้ำมันซื้อไข่ไก่ 1.45 ล้านฟอง

.แก้ปัญหาล้นตลาด-ส่วนน้ำท่วมดันผักแพงช่วงกินเจ

ร้อยตรีจักรา ยอดมณี รองอธิบดีกรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิย์ เปิดเผยว่า ได้ติดตามราคาน้ำมันที่เพิ่มสูงขึ้นว่าจะกระทบต่อต้นทุนการผลิตสินค้าอุปโภคบริโภคหรือไม่ พบว่า ยังไม่มีผู้ผลิตสินค้ารายใด ทำเรื่องขอปรับขึ้นราคาขายมายังกรม เพราะราคาน้ำมันที่สูงขึ้น ยังไม่ได้กระทบต่อต้นทุนการผลิตสินค้า โดยสินค้า 1 รายการจะมีต้นทุนที่หลากหลาย ทั้งค่าวัตถุดิบ ค่าบรรจุภัณฑ์ ค่าแรงงาน ค่าการตลาด ส่วนต่างกำไร ค่าขนส่ง ซึ่งในค่าขนส่ง มีน้ำมันเป็นส่วนหนึ่งของต้นทุนเท่านั้น จึงไม่ได้มีผลมากนักต่อต้นทุนการผลิตโดยรวมอย่างมีนัยสำคัญ

นอกจากนี้ ผู้ประกอบการยังจัดโปรโมชันส่งเสริมการขายอย่างต่อเนื่อง เพื่อกระตุ้นยอดขาย ทำให้ราคาขายสินค้าแต่ละพื้นที่อาจแตกต่างกันบ้าง โดยอาจปรับขึ้นลงบ้างตามการจัดโปรโมชั่น แต่ยังไม่เกินราคาขายปลีกที่ได้แจ้งไว้กับกรม หากประชาชนพบเห็นผู้ค้าขายสินค้าที่ไม่เป็นธรรม ร้องเรียนได้ที่สายด่วน 1569 กรมจะส่งเจ้าหน้าที่ออกตวจสอบ หากพบผิดจริง จะดำเนินการตามกฎหมายอย่างเด็ดขาด

ด้านนายวัฒนศักย์ เสือเอี่ยม อธิบดีกรมการค้าภายใน กล่าวถึงสถานการณ์ไข่ไก่ว่า เดือนต.ค.ผลผลิตไข่ไก่ออกสู่ตลาดจำนวนมาก ประกอบกับ การซื้อของตลาดทั้งในและต่างประเทศชะลอตัว จากปัญหาโควิด-19 จนเกิดภาวะไข่ไก่ล้นตลาด กรมจึงได้เชื่อมโยงการจำหน่ายหรือกระจายไข่ไก่ผ่านช่องต่างๆ เช่น งานธงฟ้า รถโมบาย และสถานีจำหน่ายน้ำมันเชื้อเพลิง (ปั๊มน้ำมัน)  เป็นต้น, กำกับดูแลการค้าปลีกในตลาดสดให้สอดคล้องกับราคาไข่ไก่คละหน้าฟาร์ม โดยได้รับความร่วมมือจากผู้จำหน่ายน้ำมันเชื้อเพลิง 3 รายใหญ่ คือ พีทีจี  , บางจาก และปตท. รับซื้อไข่ไก่ 1.45 ล้านฟองเพื่อแจกให้กับผู้ใช้บริการในปั๊มน้ำมันของทั้ง 3 รายใน 13 จังหวัด 790 สาขา

ส่วนสถานการณ์น้ำท่วม ส่งผลกระทบต่อผู้ปลูกผักในจ.กาญจนบุรี ราชบุรี และใกล้เคียง ทำให้ผลผลิตเสียหาย ประกอบกับ ใกล้เข้าสู่เทศกาลกินเจ ที่ความต้องการใช้สูงขึ้น ส่งผลให้บางพื้นที่ขาดแคลน และราคาสูงขึ้น กรมจึงร่วมกับผู้จำหน่ายน้ำมันทั้ง 3 รายสนับสนุนพื้นที่จำหน่ายผักให้เกษตรกรในช่วงน้ำท่วมทั้งในกรุงเทพฯ และปริมณฑล รวม 100 สาขาตั้งแต่วันที่ 6 – 13 ต.ค.นี้ และยังร่วมกับตลาดค้าส่งผัก เช่น ตลาดไท ตลาดสี่มุมเมือง นำผักมาจำหน่ายเพื่อให้ผู้บริโภคข้าถึงได้ในราคาประหยัดกว่าปกติประมาณ 40%