ราคาน้ำตาลทรายต้องไม่เกินโลละ 24-25 บาท

.ทั้งในกรุงเทพฯ-ปริมณฑลเริ่ม 2 พ.ย.66 เป็นต้นไป
.ใครขายเกินราคาควบคุมคุก 5 ปี ปรับ 1 แสนบาท
.ส่วนใครกักตุน ปฏิเสธขายคุก 7 ปี ปรับ 1.4 แสนบาท

ร.ต.จักรา ยอดมณี รองอธิบดีกรมการค้าภายใน กล่าวถึงกรณีที่ผู้บริโภคร้องเรียนราคาขายปลีกน้ำตาลทรายปรับขึ้นเกินราคาควบคุมที่กิโลกรัม (กก.) ละ 24-25 บาทสำหรับน้ำตาลทรายขายธรรมดาและขาวบริสุทธิ์ และหาซื้อตามห้างค้าปลีกค้าส่งไม่ได้ว่า เมื่อช่วงเย็นของวันที่ 1 พ.ย.66 กรมได้ประชุมร่วมกับผู้ประกอบการค้าปลีกค้าส่ง ห้างสรรพสินค้า ฯลฯ เพื่อติดตามสถานการณ์การค้า พบว่า ราคาขายในห้างยังเป็นปกติที่กก.ละ 24-25 บาท ไม่มีการปรับขึ้น ส่วนตลาดสด ร้านโชห่วย อาจสูงขึ้นบ้างแล้วแต่ช่วงการค้าที่รับมาหลายทอด หรือระยะทาง


อย่างไรก็ตาม ช่วงเย็นวันที่ 1 พ.ย.66 คณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ (กกร.) ที่มีรมว.พาณิชย์ เป็นประธาน ได้ออกประกาศกำหนดมาตรการกำกับดูแลน้ำตาล มีผลใช้บังคับวันที่ 2 พ.ย.66 เป็นต้นไป ซึ่งมีผลให้ราคาขายปลีกน้ำตาลทรายในกรุงเทพฯและปริมณฑล รวมถึงจังหวัดใกล้เคียง ต้องไม่เกินกก.ละ 24-25 บาท และกรมได้แจ้งผู้เกี่ยวข้อง ทั้งโรงงาน และห้างไปแล้ว


“กรมจะส่งเจ้าหน้าที่ออกตรวจสอบสถานการณ์การค้าน้ำตาลทรายอย่างต่อเนื่อง หากพบว่า โรงงาน หรือผู้ค้ารายใด มีน้ำตาลแล้วไม่ขาย ปฏิเสธการขาย ประวิงการขาย ประวิงการส่งมอบ หรือกักตุนสินค้าควบคุม โดยไม่มีเหตุอันควร จะมีความผิดตามมาตรา 30 พ.ร.บ.ว่าด้วยราคาสินค้าและบริการพ.ศ.2542 ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 7 ปี หรือปรับไม่เกิน 140,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ ส่วนกรณีขายเกินราคาควบคุม ต้องระวางโทษจำคุก 5 ปี หรือปรับไม่เกิน 100,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ ดังนั้น ขอเตือนผู้ค้าทุกรายห้ามกักตุน หรือปฏิเสธการขาย หรือขายเกินราคาควบคุมโดยเด็ดขาด เพราะมีโทษหนัก”


ทั้งนี้ หากผู้บริโภค พบเห็นการกักตุน ปฏิเสธการขาย หรือขายราคาสูงเกินราคาควบคุม ให้แจ้งสายด่วนกรมโทร. 1569 จะส่งเจ้าหน้าที่ออกตรวจสอบ และหากพบผิดจริง จะดำเนินการตามกฎหมายอย่างแน่นอน