รัฐบาล ติดตามสถานการณ์ธนาคารพาณิชย์ในสหรัฐฯ อย่างใกล้ชิด

  • พร้อมสั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องติดตาม
  • ประเมินสถานการณ์ พร้อมป้องกัน
  • เตรียมความพร้อมไม่ให้เกิดปัญหากับระบบของไทย

นายอนุชา บูรพชัยศรี รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง ปฏิบัติหน้าที่โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ติดตามสถานการณ์ธนาคารพาณิชย์ในสหรัฐฯ ประสบปัญหา จนทำให้เกิดความกังวลในภาคการเงินทั่วโลก รวมทั้งได้สั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องติดตามประเมินสถานการณ์อย่างใกล้ชิด พร้อมป้องกัน และเตรียมรับมือหากส่งผลกระทบถึงไทย

ทั้งนี้หน่วยงานด้านเศรษฐกิจการคลังของไทยได้ติดตามสถานการณ์ดังกล่าว และประเมินผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นต่อประเทศไทยอย่างใกล้ชิด โดยกระทรวงการคลังได้ประเมินเบื้องต้นว่าเหตุการณ์ดังกล่าวยังไม่ส่งผลกระทบต่อประเทศไทยโดยตรง แต่อย่างไรก็ดี ก็จะติดตามสถานการณ์ดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง และมีความพร้อมที่จะดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง เพื่อรักษาเสถียรภาพระบบการเงินของประเทศไทยให้มีความเข้มแข็งต่อไป

ในส่วนของธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ก็ได้ติดตามสถานการณ์และผลกระทบต่าง ๆ อย่างใกล้ชิดเช่นเดียวกัน โดยเห็นว่าผลกระทบจากกรณีดังกล่าวต่อเสถียรภาพระบบการเงินไทยมีจำกัด เนื่องจากธนาคารพาณิชย์ไทยมีธุรกรรมโดยตรงกับ ธนาคารสหรัฐฯ ที่ประสบปัญหาน้อย และ ธปท. กำกับดูแลธุรกรรมเกี่ยวกับสินทรัพย์ดิจิทัล และ venture capital ที่เข้มงวด เพื่อป้องกันผลกระทบจากความเชื่อมโยงระหว่างกลุ่มธนาคารพาณิชย์ต่อเงินฝากของประชาชน

“นายกฯ ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด พร้อมกำชับและสั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องติดตาม ประเมิน พิจารณา และพร้อมที่จะดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง เพื่อรักษาเสถียรภาพระบบการเงินของประเทศไทยให้มีความเข้มแข็ง นายกรัฐมนตรีเชื่อมั่นในการเงินการคลังไทยมีความมั่นคงและมีเสถียรภาพ พร้อมรองรับสถานการณ์ที่มีความผันผวน”