รัฐบาล แนะ ยื่นกู้ผ่าน แอป “กยศ.Connect” ทำสัญญาได้โดยไม่ต้องมีคนค้ำ

  • ขอกู้ กยศ.แล้วกว่า 5.9 แสนราย
  • วงเงินให้กู้กว่า 27,881 ล้านบาท
  • งบประมาณที่ให้กู้ยืมไม่ใช้เงินงบประมาณแผ่นดิน

น.ส.รัชดา ธนาดิเรก รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เผยความคืบหน้าการดำเนินงานของกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) ในการสร้างโอกาสทางการศึกษาให้แก่นักเรียนหรือนักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ทั้งค่าเล่าเรียน ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่องกับการศึกษา และค่าใช้จ่ายที่จำเป็นในการครองชีพระหว่างศึกษา โดยปีการศึกษา 2565 กองทุนฯ ได้เตรียมเงินงบประมาณให้กู้ยืมจำนวน 38,000 ล้านบาท เพื่อรองรับนักเรียนและนักศึกษาจำนวนกว่า 600,000 คน ซึ่งนับถึงวันที่ 31 ก.ค.65 มีผู้ยื่นกู้แล้ว 590,796 คน รวมวงเงินให้กู้กว่า 27,881 ล้านบาท

สำหรับงบประมาณที่ให้กู้ยืมไม่ใช้เงินงบประมาณแผ่นดิน แต่เป็นการใช้เงินกองทุนจากลูกหนี้ใช้คืนหนี้ จึงเสมือนกับเป็นเงินที่รุ่นพี่ส่งมอบโอกาสแก่รุ่นน้อง โดยกองทุนมีเงินหมุนเวียนจากการชำระคืนกว่า 30,000 ล้านบาทต่อปี ทำให้กองทุนมีเงินให้นักเรียนและนักศึกษารุ่นต่อๆ ไป โดยไม่ต้องใช้งบประมาณแผ่นดินตั้งแต่ปีการศึกษา 2561 เป็นต้นมา ซึ่งปัจจุบันมีผู้กู้ยืมที่อยู่ระหว่างชำระหนี้จำนวน 3,458,429 ราย แบ่งเป็น ยอดหนี้คงเหลือจำนวน 337,857 ล้านบาท อยู่ในช่วงปลอดหนี้ 1,056,958 ราย ชำระหนี้เสร็จสิ้นแล้ว 1,633,702 ราย และเสียชีวิตทุพพลภาพ 68,369 ราย ซึ่ง กยศ.ยังคงเดินหน้าให้ความช่วยเหลือผ่านมาตรการต่างๆ เพื่อให้ลูกหนี้สามารถผ่อนชำระหนี้ได้ตามศักยภาพ ไม่ต้องแบกภาระดอกเบี้ยปรับ

ทั้งนี้ นักเรียนนักศึกษาสามารถยื่นกู้ยืมและทำธุรกรรมผ่านโทรศัพท์มือถือด้วยแอปพลิเคชัน “กยศ.Connect” และสามารถทำสัญญาเงินกู้ยืมได้โดยไม่ต้องมีผู้ค้ำประกัน ส่วนการอุดหนุนงบประมาณเป็นไปตามความต้องการและความจำเป็นของผู้ที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ในแต่ละปี

“กยศ.จะเป็นหลักประกันให้ทุกครอบครัว คนที่ขาดแคลนสามารถกู้เงินได้ทุกคน โดยไม่มีข้อจำกัด เพื่อให้โอกาสทุกคนอย่างเท่าเทียมในการเข้าถึงการศึกษา” นางสาวรัชดาฯ กล่าว