รัฐจี้พัฒนาคุณภาพ-มาตรฐานสินค้าไทยดันส่งออกไปตะวันออกกลาง

  • ผลความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับซาอุดีอาระเบีย
  • ไก่-เครื่องประดับเจาะกลุ่มผู้บริโภคที่มีกำลังซื้อสูง

นายอนุชา บูรพชัยศรี โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรมว.กลาโหม ได้กำชับให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน เสริมศักยภาพควบคู่ไปกับการพัฒนาและเพิ่มมูลค่าสินค้าให้มีคุณภาพและมาตรฐานอยู่เสมอ เพื่อโอกาสในการขยายโอกาสทางการตลาด ซึ่งสินค้าไทยมีศักยภาพและมีประสบการณ์การค้าในตลาดโลก สอดรับกับโอกาสทางการส่งออกสินค้าไทยที่ขยายตัวอย่างมาก หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ศึกษาโอกาสและแนวทางในการเจาะตลาดศักยภาพใหม่ๆ เพิ่มเติมอย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างโอกาสขยายเครือข่าย และต่อยอดทางธุรกิจ

ล่าสุดสำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า (สนค.) กระทรวงพาณิชย์ พบว่ามีความเป็นไปได้ของสินค้าไทย เช่น ไก่ และเครื่องประดับ จะสามารถเข้าสู่ตลาดในภูมิภาคตะวันออกกลาง ได้แก่ ซาอุดีอาระเบีย ตุรกี และกาตาร์ ซึ่งเป็นกลุ่มผู้บริโภคที่มีกำลังซื้อค่อนข้างสูง และมีความต้องการนำเข้าสินค้าวัตถุดิบเพื่อนำมาผลิตและกระจายสินค้าต่อไป ได้เพิ่มมากขึ้น

ทั้งนี้ซาอุดีอาระเบียเป็นตลาดสำคัญที่ไทยมีโอกาสฟื้นฟูการค้าไปยังภูมิภาคตะวันออกกลาง เป็นผลจากความสำเร็จของการฟื้นฟูความสัมพันธ์ระหว่างไทยและซาอุดีอาระเบีย เมื่อครั้งนายกรัฐมนตรีเดินทางเยือนในช่วงต้นปี 2565 ที่ผ่านมา ในขณะที่ตลาดตุรกีเป็นอีกตลาดที่มีศักยภาพ เนื่องจากตุรกีถือเป็นฐานการกระจายสินค้าที่สำคัญไปยังตลาดยุโรป จึงมีความต้องการนำเข้าวัตถุดิบเพื่อผลิตและกระจายสินค้า ส่วนตลาดกาตาร์ ผู้บริโภคมีกำลังซื้อสูงและพึ่งพาการนำเข้าสินค้าจากต่างประเทศค่อนข้างมาก