ระดมความคิดแก้โควิด “นิกร” แนะแผนมาตรการ “Refer back” 4 ข้อ หนุนส่งผู้ติดเชื้อกลับรักษาภูมิลำเนา

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า วันนี้ (22 ก.ค.64) นายนิกร จำนง ส.ส. บัญชีรายชื่อ พรรคชาติไทยพัฒนา ในฐานะประธานมูลนิธิประชาปลอดภัย ได้ระบุข้อความผ่านเพจมูลนิธิประชาปลอดภัยว่า ขอสนับสนุนโครงการส่งผู้ป่วยโควิด-19 กลับไปดูแลรักษาที่ภูมิลำเนาตามนโยบายของรัฐบาล โดยเชื่อว่าด้วยโครงสร้างระบบสาธารณสุขของภูมิภาค จะช่วยดูแลเยียวยาผู้ป่วยที่มีภูมิลำเนาอยู่ในจังหวัดต่างๆ จาก กทม.และจังหวัดที่ไม่มีเตียงเพียงพอ และเป็นปัญหาหนักหนาอยู่ของพื้นที่ดังกล่าวได้

รวมถึงภายใต้ระบบการขนส่งที่มีการควบคุมโรคที่ดี ก็จะเป็นการป้องกันการแพร่เชื้อไปยังต่างจังหวัดเพราะขาดการควบคุมได้ ซึ่งกรรมการมูลนิธิประชาปลอดภัยที่เป็นแพทย์ได้เสนอแผนงานของมาตรการ “Refer back” อย่างเป็นระบบ ดังนี้

1. กระทรวงสาธารณสุข ต้องตั้ง NEOC (National emergency operation center) โดยด่วน ประมวลสถานการณ์ประจำวันคนติดเชื้อรายใหม่ ผู้ป่วยสีเขียว ผู้ป่วยสีเหลือง ผู้ป่วยสีแดง สถานะภาพ เตียง รพ สนาม สถานะภาพ เตียงใน รพสถานะภาพ เตียงใน ICU ทั้งภาครัฐ  เอกชน ของทุกจังหวัด กำหนดข้อบ่งชี้ในการส่งกลับ สีเหลือง, สีแดง ควรเป็นคนไข้ที่มีภูมิลำเนาในจังหวัดนั้นๆ กำหนดวิธีการในการส่งกลับด้วยรถพยาบาล ด้วยเฮลิคอปเตอร์ ด้วย C-130 ผู้ป่วยสีเขียวให้ใช้ระบบ home isolation ในทุกจังหวัด

2. Tele conference กับ ผอ. รพ. , นพ.สสจ. ทำความเข้าใจ แจ้งความจำเป็น วัตถุประสงค์ และ แนวทางการส่งกลับมอบหมายให้ ผอ.,สสจ. ทำความเข้าใจถึงเหตุผล ความจำเป็นในการส่งกลับผู้ป่วยจาก กทม. กับผู้ปฏิบัติงานทุกระดับและให้ความร่วมมือ

3. ทุกจังหวัดตั้ง PEOC รับแจ้งข่าว การส่งกลับ จาก กทม. ปริมณฑล ทุกจังหวัดอาจให้การสนับสนุนยานพาหนะในการลำเลียงผู้ป่วยออกจาก กทม.

4. ภารกิจในการรายงานและติดตามประเมินผล และปรับยุทธวิธีตามสถานการณ์

โดยทางมูลนิธิประชาปลอดภัยหวังว่า จะเป็นการระดมความคิดเพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อสถานการณ์ที่ต้องการความร่วมมือจากทุกภาคส่วนให้ผ่านสถานการณ์ที่ยากลำบากนี้ไปด้วยกันให้ได้