รอหน่อยได้วิ่งลงใต้ฉิว!ทางหลวงลุยสร้างมอเตอร์เวย์ “ช่วงเอกชัย-บ้านแพ้ว”ได้ใช้แน่ปี68

รอหน่อยได้วิ่งลงใต้ฉิว!กรมทางหลวง เปิดรายชื่อผู้รับจ้างมอเตอร์เวย์ สาย บางขุนเทียน – บ้านแพ้ว ช่วงเอกชัย-บ้านแพ้ว (ยกระดับพระราม 2) จำนวน 10 ตอน คาดเซ็นสัญญาภายในปีนี้ เปิดใช้แน่ปี 68

นายสราวุธ ทรงศิวิไล อธิบดีกรมทางหลวง(ทล.) เปิดเผยถึงความคืบหน้าโครงการก่อสร้างทางหลวงพิเศษหมายเลข 82 สายบางขุนเทียน-บ้านแพ้ว (ยกระดับพระราม 2) ระยะที่ 2 ช่วงเอกชัย-บ้านแพ้ว ว่า ขณะนี้กรมทางหลวงได้รายชื่อผู้รับจ้างครบทั้ง 10 สัญญาแล้ว ซึ่งเป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลและ กระทรวงคมนาคม  ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางถนน โดยมีแผนแม่บทการพัฒนาโครงข่ายทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง ระยะ 20 ปี เพื่อเสริมศักยภาพระบบการขนส่งทางถนนให้มีประสิทธิภาพ เชื่อมโยง ครอบคลุม และเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันด้านโลจิสติกส์ของประเทศ ซึ่งโครงการดังกล่าวใช้เงินทุนค่าธรรมเนียมผ่านทาง (กองทุนมอเตอร์เวย์) วงเงิน 19,700 ล้านบาท 

สำหรับ ทางหลวงพิเศษหมายเลข 82 สายบางขุนเทียน-บ้านแพ้ว (ยกระดับพระราม 2) ระยะที่ 2 ช่วงเอกชัย-บ้านแพ้วทั้ง 10 สัญญา ประกอบด้วย  ตอน 1 ทางหลวงหมายเลข 35 กม.20+295 – 22+474 ระยะทาง 2.179 กม. ค่างานก่อสร้าง 1,757,675,000 บาท บจก.อุดมศักดิ์เชียงใหม่ เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด   , ตอน 2 ทางหลวงหมายเลข 35 กม.22+474 – 24+670 ระยะทาง 2.196 กม. ค่างานก่อสร้าง 1,861,800,000 บาท กิจการร่วมค้ากรุงธน-ไทย เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด   ,ตอน 3 ทางหลวงหมายเลข 35 กม.24+670 – 25+734 ระยะทาง 1.064 กม. ค่างานก่อสร้าง 1,910,300,000 บาท กิจการร่วมค้าวีเอ็น เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด 

ส่วน ตอน 4 ทางหลวงหมายเลข 35 กม.25+734 – 26+998 ระยะทาง 1.264 กม. ค่างานก่อสร้าง 1,876,300,000 บาท บจก.กรุงธนเอนยิเนียร์ เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด ,  ตอน 5 ทางหลวงหมายเลข 35 กม.26+998 – 28+664 ระยะทาง 1.666 กม. ค่างานก่อสร้าง 1,903,900,000 บาท บจก.บางแสนมหานคร เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด  ,ตอน 6 ทางหลวงหมายเลข 35 กม.28+664 – 29+772 ระยะทาง 1.108 กม. ค่างานก่อสร้าง 1,865,000,000 บาท กิจการร่วมค้ายูเอ็น-เอเอสไอ เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด , ตอน 7 ทางหลวงหมายเลข 35 กม.29+772 – 31+207 ระยะทาง 1.435 กม. ค่างานก่อสร้าง 1,868,300,000 บาท บมจ.อิตาเลียนไทย ดีเวลีอปเมนต์ เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด 

นอกจากนั้น ตอน 8 ทางหลวงหมายเลข 35 กม.31+207 – 33+366 ระยะทาง 2.159 กม. ค่างานก่อสร้าง 1,910,000,000 บาท กิจการร่วมค้าซีซีเอสพี-เดอะซีอีซี เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด  ,ตอน 9 ทางหลวงหมายเลข 35 กม.33+366 – 35+511 ระยะทาง 2.145 กม. ค่างานก่อสร้าง 1,859,870,000 บาท กิจการร่วมค้าซีเอ็มซี-ทีบีทีซี เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด และ ตอน 10 ทางหลวงหมายเลข 35 กม.35+511 – 36+645 ระยะทาง 1.134 กม. ค่างานก่อสร้าง 1,946,085,000 บาท กิจการร่วมค้าเอส.เค. เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด 

สำหรับโครงการทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองหมายเลข 82 สายบางขุนเทียน-บ้านแพ้ว ช่วงเอกชัย-บ้านแพ้ว ระยะทางรวม 16.4 กิโลเมตร มีรูปแบบเป็นทางยกระดับบนทางหลวงหมายเลข 35 ขนาด 6 ช่องจราจรไป-กลับ    โดยมีจุดเริ่มต้นเชื่อมต่อกับโครงการระยะที่ 1 ช่วงบางขุนเทียน-เอกชัย บริเวณ กม. 20+295 ในอำเภอเมืองสมุทรสาคร และสิ้นสุดบริเวณ กม.36+645 ในอำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร ซึ่งกรมทางหลวงมีแผนดำเนินงานก่อสร้างโครงการฯ ในส่วนของงานโยธาระยะที่ 2 ในช่วงปี 64-67 และงานติดตั้งระบบต่าง ๆ ในช่วงปี 66-67 โดยคาดว่าจะเริ่มเปิดให้บริการเต็มรูปแบบในต้นปี 68