“รมว. จับกัง1 “ดันตั้งศูนย์อำนวยการงานแห่งชาติ แก้ปัญหาคนว่างงานเชิงรุก

  • สั่งสำรวจตัวเลขคนตกงาน
  • ลั่นแก้ไม่ได้พร้อมรับผิดชอบ

นายสุชาติ ชมกลิ่น รมว.แรงงาน เปิดเผยถึงแนวทางแก้ปัญหาคนว่างงานหลังวิกฤติโควิด-19 ว่า ตนจะตั้งศูนย์อำนวยการงานแห่งชาติ ภายในกระทรวงแรงงานโดยเอางานของทุกกรมมาบูรณาการทำงานร่วมกันและมุ่งเน้นทำงานเชิงรุกโดยมีตนเองเป็นประธานศูนย์ และจะเกาะติดการทำงานด้วยตัวเองเพื่อให้การทำงานไปในทิศทางเดียวกัน โดยยึดกฎหมายและข้อบังคับ เพื่อแก้ปัญหาพี่น้องประชาชนได้ตรงจุดและทันท่วงที โดยเบื้องต้นจะมอบนโยบายให้กรมจัดหางาน ออกไปสำรวจคนที่ตกงาน และตลาดแรงงานต่างๆ เพื่อนำกลับที่ศูนย์อำนวยการงานแห่งชาติ ที่คาดว่าจะตั้งได้ในเร็วๆนี้

“ผมและ พี่น้องข้าราชการกระทรวงแรงงาน จะร่วมทำงานเชิงรุกและแก้ไขปัญหาทุกมิติให้ตรงจุด ผมไม่หนักใจ เพราะเป็นเรื่องที่เราต้องเข้ามาแก้ไข ถ้าทำไม่ได้ ก็อยู่ไม่ได้ และผมต้องรับผิดชอบคำพูดตัวเอง”

รมว.แรงงาน กล่าวและว่า ส่วนปัญหาการว่างงานนั้น อยากเรียนให้ประชาชนสบายใจ หลังได้หารือกับทางสภาพัฒนาการเศรษฐกิจ และสังคมแห่งชาติ
พบว่ามีตัวเลขคนตกงานที่แท้จริงประมาณ 2-3ล้านคน มิใช่ 7-8ล้านคนที่มีการคาดการณ์กันออกมา จนสร้างความตื่นตระหนก

นอกจากนี้ในส่วนของ นิสิต นักศึกษาที่ จบใหม่ที่มีตัวเลขว่าจะตกงานถึง 5 แสนคนนั้น ตนจะลงไปแก้ไขด้วยตัวเองพร้อมจะเร่งพูดคุยกับกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม กระทรวงอุตสาหกรรมและ กระทรวงการคลังเพื่อทำงานและเร่งแก้ปัญหาไปด้วยกัน