รฟม.เฮ!ศาลปกครองสั่งจำหน่ายคดี-พร้อมลุยประมูล รถไฟฟ้าสายสีส้มต่อทันที

นายภคพงศ์ ศิริกันทรมาศ ผู้ว่าการการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย(รฟม.) กล่าวว่า ภายหลังจากที่ รฟม. ได้ยื่นคำร้องขอถอนอุทธรณ์คำสั่งต่อศาลปกครองและศาลปกครองสูงสุดพิจารณาแล้วเห็นว่าเหตุแห่งการฟ้องคดี รวมถึงเหตุแห่งการพิจารณาเกี่ยวกับการขอทุเลาการบังคับตามคำสั่งทางปกครองไม่มีอยู่ต่อไป และคดีนี้มิได้เป็นคดีที่คุ้มครองผู้บริโภคในประโยชน์สาธารณะ การพิจารณา คดีไม่เป็นประโยชน์แก่ส่วนรวมศาลปกครองสูงสุดจึงมีคำสั่งอนุญาตให้คณะกรรมการคัดเลือกจะชวนร่วมลงทุนและรฟม. ถอนอุทธรณ์คำสั่งดังกล่าวและทาง รฟม. ได้ยื่นคำร้องชี้แจงข้อเท็จจริงและขอให้จำหน่ายคดีต่อศาลปกครองกลางและศาลปกครองกลางได้มีคำสั่งลงวันที่ 5 มี.ค. ให้จำหน่ายคดีในข้อหาที่ฟ้องขอให้ รฟม. เพิกถอนหลักเกณฑ์การร่วมลงทุนที่แก้ไขเพิ่มเติมของโครงการรถไฟฟ้าสายสีส้ม ช่วง บางขุนนนท์-มีนบุรี ซึ่งเมื่อศาลได้มีการส่งคำสั่งจำหน่ายคดี มายัง รฟม. จึงทำให้ไม่มีเหตุผลใดที่รฟม. จะต้องชะลอการดำเนินการในการเชิญชวนประกวดราคารอบใหม่ ตามที่บีทีเอส.มีหนังสือร้องเรียน ขอให้ตรวจสอบโครงการ และชะลอการดำเนินการทั้งหมด โดยอ้างว่าคดียังอยู่ในข้อพิพาทอยู่

ดังนั้น รฟม .จะเดินหน้าประกวดราคารถไฟฟ้าสายสีส้มต่อไป ซึ่งตามขั้นตอน รฟม.จะประกาศขายเอกสารในโครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มในเดือน เม.ย. 64 เอกขนทำข้อเสนอตามประกาศ ใน60 วัน คือเดือน พ.ค-มิ.ย.64 และให้เอกชนมายื่นซองได้ในเดือน ก.ค.64 ก่อนที่ รฟม. จะประกาศผลในเดือน ก.ค.64 หลังจากนั้นทางมรฟม. จะนำผลการประกวดราคาเสนอต่อกระทรวงคมนาคม เพื่อเสนอ ครม. ในเดือน ส.ค64