รฟม.เปิดจุดเชื่อมต่อรถไฟฟ้า MRT กับสถานีกลางบางซื่อ-สีแดง ปล่อยตารางเดินรถ 06.00-19.30น. เริ่มตั้งแต่ 2 สิงหาคมนี้ให้ประชาชนใช้บริการฟรี 3 เดือน

การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยเปิดจุดเชื่อมต่อรถไฟฟ้า MRT กับสถายีกลางบางซื่อ ขณะที่การรถไฟแห่งประเทศไทย ปล่อยตารางการเดินรถตั้งแต่เวลา 06.00 -19.30น. เริ่มตั้งแต่วันที่ 2 สิงหาคมนี้ให้ประชาชนใช้บริการฟรี 3 เดือน

นายภคพงศ์ ศิริกันทรมาศ ผู้ว่าการการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย หรือ รฟม. กล่าวว่า รฟม. ในฐานะหน่วยงานกำกับดูแลการให้บริการรถไฟฟ้ามหานครสายเฉลิมรัชมงคล หรือMRT สายสีน้ำเงิน และรถไฟฟ้า มหานครสายฉลองรัชธรรม หรือMRT สายสีม่วง ได้พัฒนาสถานีรถไฟฟ้า MRT บางซื่อ ให้เป็นจุดเชื่อมต่อการเดินทางระหว่างรถไฟฟ้า MRT สายสีน้ำเงิน กับสถานีกลางบางซื่อ เพื่อให้ประชาชนสามารถเปลี่ยนระบบการเดินทางได้อย่างต่อเนื่อง สะดวก รวดเร็ว โดยก่อสร้างทางเดินเชื่อมต่อกับบริเวณทางเดินชั้นใต้ดินของสถานีกลางบางซื่อ จำนวน 2 จุด ซึ่งทางเดินเชื่อมต่อจุดที่ 1 จะอยู่บริเวณทางเดินผู้โดยสารของสถานีรถไฟฟ้า MRT บางซื่อ และทางเดินเชื่อมต่อจุดที่ 2 จะอยู่บริเวณชั้นจำหน่าย บัตรโดยสารของสถานีรถไฟฟ้า MRT บางซื่อ

ทางเดินเชื่อมต่อจุดที่ 1 บริเวณทางเดินผู้โดยสาร

อย่างไรก็ตามในปัจจุบัน รฟม. ได้เร่งรัดการก่อสร้างทางเดินเชื่อมต่อทั้ง 2 จุด ให้แล้วเสร็จเร็วกว่าที่แผนงานกำหนด และเตรียมเปิดให้บริการในวันที่ 2 สิงหาคม 2564 เพื่อรองรับการเปิดทดลองใช้บริการรถไฟฟ้าสายสีแดง ช่วง บางซื่อ – รังสิต และช่วงบางซื่อ – ตลิ่งชัน และสถานีกลางบางซื่อ พร้อมจัดเตรียมห้องออกบัตรโดยสาร (Ticket office) ประตูจัดเก็บค่าโดยสารอัตโนมัติ (Automatic Fare Collection Gate หรือ AFC GATE) ป้ายประชาสัมพันธ์/ป้ายบอกทางไปยังสถานีกลางบางซื่อ (ทางออกที่ 3) ลิฟต์ บันได บันไดเลื่อน พร้อมทั้งเพิ่มจุดตรวจคัดกรองรักษาความปลอดภัย และติดตั้งกล้องวงจรปิดเพื่อคอยดูแลความปลอดภัยตลอดระยะเวลาให้บริการ

ทางเดินเชื่อมต่อจุดที่ 2 บริเวณชั้นจำหน่ายบัตรโดยสาร

สำหรับตารางการเดินรถไฟชานเมืองสายสีแดงช่วงทดลองให้บริการฟรีตั้งแต่วันที่ 2 สิงหาคม เป็นระยะเวลา 3 เดือน เส้นทางบางซื่อ – รังสิต เที่ยวแรกออกจากสถานีกลางบางซื่อและจากสถานีรังสิตเวลา 06.00 น. เที่ยวสุดท้ายออกจากสถานีกลางบางซื่อและจากสถานีรังสิตเวลา 19.30 น. ส่วนเส้นทาง บางซื่อ-ตลิ่งชัน เที่ยวแรกออกจากสถานีกลางบางซื่อ 06.00 น. และจากสถานีตลิ่งชันเวลา 06.06 น. เที่ยวสุดท้ายออกจากสถานีกลางบางซื่อ เวลา 19.30 น. และจากสถานีตลิ่งชันเวลา 19.36 น. ความถี่ในการให้บริการชั่วโมงเร่งเวลา 07.00 -09.00 น. และ 17.00 -19.30 น. ด่วนทุก 15 นาที นอกเวลาเร่งด่วน 30 นาที โดยปิดสถานีเมื่อขบวนรถไฟเที่ยวสุดท้ายเดินทางถึงปลายทาง