รฟท.ไฟเขียวต่อสัญญา”โรงแรมเซ็นทรัลหัวหิน -ตลาดศาลาน้ำร้อน”

บอร์ด รฟท.เคาะต่อสัญญา “เซ็นทรัล” เช่าโรงแรมหัวหินชั่วคราวอีก 1 ปี ถึง พ.ค. 66 เหตุเจรจารอบใหม่ไม่ยุติ เร่ง SRTA ทบทวนผลศึกษาหลังโควิด พร้อมไฟเขียวต่อสัญญา “ตลาดศาลาน้ำร้อน” 10 ปี รับค่าเช่า 139 ล้านบาท 

นายเอก สิทธิเวคิน รองผู้ว่าการการรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการ (บอร์ด) รฟท.เมื่อวันที่ 23 มิ.ย. 65 มีมติเห็นชอบการเจรจาต่อสัญญาเช่าที่ดิน อาคาร และทรัพย์สินของโรงแรมรถไฟหัวหิน ที่สถานีหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ หรือโรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ รีสอร์ท แอนด์ วิลล่า หัวหิน เนื้อที่ 71.65 ไร่ กับบริษัท เซ็นทรัลหัวหินบีชรีสอร์ท จำกัด ออกไปอีกเป็นเวลา 1 ปี ตั้งแต่วันที่ 16 พฤษภาคม 65-15 พฤษภาคม 66 โดยใช้เงื่อนไขค่าเช่าในปี 2564 ที่ประมาณ 9.4 ล้านบาท/ปี 

โดยสัญญาเช่าที่ดินโรงแรมเซ็นทรัลหัวหินเดิมสิ้นสุดเมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 62 ซึ่งบอร์ด รฟท.เห็นชอบให้มีการต่อสัญญาเช่าชั่วคราวไปแล้ว 2 ครั้ง คือช่วงปี 63 ส่วนครั้งที่ 2 ต่อให้ 2 ปี (วันที่ 14 พฤษภาคม 63 ถึงวันที่ 15 พฤษภาคม 65) เนื่องจากเกิดสถานการณ์โควิด-19 และครั้งนี้ต้องต่ออีก 1 ปี เนื่องจากการศึกษารูปแบบการพัฒนาที่ดินแปลงดังกล่าว ไม่ว่าจะเป็นการต่อสัญญากับผู้เช่ารายเดิม หรือประมูลหาผู้เช่ารายใหม่ ขณะนี้ยังไม่ได้ข้อสรุป

“บอร์ด รฟท.ได้ให้เปรียบเทียบตัวเลขค่าใช้จ่าย กรณี รฟท.ยกเลิกสัญญาเลย ซึ่งจะต้องนำที่ดินกลับมาดำเนินการเอง โดยพบว่ามีภาระค่าใช้จ่ายสูง ทั้งค่าซ่อมบำรุง ค่าปรับปรุง ค่าดูแล ค่าน้ำ ค่าไฟ ค่าภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ค่าพนักงาน เป็นต้น โดยไม่มีรายได้จากค่าเช่าที่เคยได้รับก่อนหน้านี้ ขณะที่การหาผู้เช่ารายใหม่ในระยะสั้นไม่คุ้มค่า ดังนั้นการต่อสัญญากับผู้เช่ารายเดิมไปก่อนเพื่อไม่ให้ รฟท.ต้องเสียโอกาส” นายเอกกล่าว

นายเอก กล่าวว่า บริษัทเอสอาร์ที แอสเสท จำกัด (SRTA) ต้องเร่งทบทวนการศึกษารูปแบบการพัฒนาและอัตราค่าเช่าที่เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมและสถานการณ์ปัจจุบันที่เปลี่ยนแปลงไป เนื่องจากการศึกษาเดิมทำไว้เมื่อปี 2561 แล้วจึงต้องประเมินผลกระทบจากโควิด และสภาพเศรษฐกิจ ระยะสัญญาเช่าที่เหมาะสมควรจะเป็น 10ปี 15 ปี หรือมากกว่านั้นเพื่อให้มีความคุ้มค่ามากขึ้น 

ก่อนหน้านี้ บริษัท เซ็นทรัลหัวหินบีช รีสอร์ท จำกัด ได้เจรจาต่อสัญญาเช่าที่ดินโรงแรมรถไฟหัวหินอีก 15 ปี หลังสัญญาเดิมจะสิ้นสุดในวันที่ 15 พฤษภาคม 65 โดย รฟท.มีข้อเสนอให้เอกชนลงทุนก่อสร้างโรงแรมใหม่และรีโนเวตตึกเก่าเพิ่มเติม  ขณะที่ผลการศึกษาล่าสุด ที่ปรึกษาประเมินผลตอบแทนของที่ดินหัวหิน ร.ฟ.ท.จะมีรายได้เฉลี่ยปีละ 297 ล้านบาท หรือเดือนละ 24 ล้านบาท คิดเป็นอัตราค่าเช่ารวมตลอด 30 ปีไม่ต่ำกว่า 5,727 ล้านบาท โดยมีเงื่อนไขว่าเซ็นทรัลฯ จะต้องลงทุน 3,200 ล้านบาทในการก่อสร้างโรงแรมระดับ 3-4 ดาวเพิ่มอย่างน้อย 100 ห้อง

นอกจากนี้ บอร์ด รฟท.ได้มีมติต่อสัญญาเช่าที่สถานีธนบุรี (ตลาดศาลาน้ำร้อน) เนื้อที่ประมาณ 25,000 ตารางเมตร กับบริษัท ยูไนเต็ด โกลเบิล เอเยนซี (ประเทศไทย) จำกัด เป็นระยะเวลา 10 ปี ตั้งแต่วันที่ 20 กรกฎาคม 65-19 กรกฎาคม 75 โดย รฟท.ได้รับผลตอบแทนตลอดระยะ 10 ปี จำนวน 139 ล้านบาท หรือเฉลี่ยค่าเช่าปีละประมาณ 16 ล้านบาท โดยกำหนดปรับขึ้นแบบขั้นบันได โดยช่วง 3 ปีแรก (ปี 65-67) ค่าเช่า 14.053 ล้านบาท/ปี และปรับขึ้น 10% ช่วง 3 ปีต่อมา (ปี 68-70) ค่าเช่าอยู่ที่ 15.450%

ทั้งนี้ ตามผลการศึกษากำหนดเงื่อนไขให้ผู้เช่าดำเนินการปรับปรุงภูมิทัศน์ สิ่งอำนวยความสะดวก บูรณะพัฒนาสิ่งปลูกสร้าง อาคาร ระบบสาธารณูปโภค เพื่อให้ตลาดมีความสะอาดตามมาตรฐานสาธารณสุข คิดเป็นมูลค่า 32 ล้านบาท ซึ่งหากปรับปรุงตลาดมีมูลค่าไม่ถึง 32 ล้านบาท ให้ชดเชยส่วนที่เหลือให้ รฟท.