รฟท.ร่วมกับ ขสมก.จัดรถ Shuttle Bus ฟรี เชื่อม “สถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์-หัวลำโพง” เริ่ม 19 มกราคมนี้


นายกิตติกานต์ จอมดวง จารุวรพลกุล ผู้อำนวยการองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ เปิดเผยว่า นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รมว.คมนาคม ได้สั่งการให้การรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) และองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) บูรณาการร่วมกัน เพื่อเตรียมความพร้อม เปิดให้บริการรถไฟทางไกล ซึ่งมีการปรับเปลี่ยนต้นทาง/ปลายทางกลุ่มขบวนรถด่วนพิเศษ ด่วน เร็ว จำนวน 52 ขบวน จากสถานีรถไฟกรุงเทพ (หัวลำโพง) ไปที่สถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์ (สถานีกลางบางซื่อ) ตั้งแต่วันที่19 มกราคม 2566 เป็นต้นไป ส่งผลให้ประชาชนไม่ได้รับความสะดวกในการเดินทาง

และเพื่อลดผลกระทบให้กับประชาชนในการเดินทาง ทาง ขสมก.ได้จัดเดินรถ Shuttle Bus และรถเฉพาะกิจ ให้บริการฟรี 2 เส้นทาง ดังนี้
1. จัดเดินรถ Shuttle Bus ให้บริการฟรี เส้นทางบนทางด่วน “สถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์ – สถานีรถไฟกรุงเทพ (หัวลำโพง)” จำนวน 6 คัน เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชน ในการเดินทางเชื่อมต่อระหว่างสถานีรถไฟ ทั้ง 2 แห่ง
2. จัดเดินรถเฉพาะกิจให้บริการฟรี เส้นทางปกติ “สถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์ – สถานีรถไฟกรุงเทพ (หัวลำโพง)” เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชน ในการเดินทางเชื่อมต่อระหว่าง สถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์ สถานีรถไฟสามเสน สถานีรถไฟโรงพยาบาลรามาธิบดี สถานีรถไฟยมราช และสถานีรถไฟกรุงเทพ (หัวลำโพง) ตั้งแต่วันที่ 19 มกราคม 2566 เป็นต้นไป

นายกิตติกานต์ กล่าวต่อว่า สำหรับรายละเอียด การจัดรถให้บริการ มีดังนี้ จัดรถโดยสารธรรมดา และรถโดยสารปรับอากาศยูโรทู จำนวน 10 คัน โดยมีท่าต้นทาง จำนวน 2 แห่ง คือ สถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์ และสถานีรถไฟกรุงเทพ (หัวลำโพง), จัดเดินรถโดยสาร ตั้งแต่เวลา 04.30 – 23.00 น. ปล่อยรถคันแรก จากสถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์ และสถานีรถไฟกรุงเทพ (หัวลำโพง) เวลา 04.30 น. โดยมีความถี่ในการปล่อยรถ ทุก ๆ 15 นาที


อย่างไรก็ตาม เฉพาะวันที่ 19 มกราคม 2566 ขสมก.ได้จัดเดินรถโดยสาร ตั้งแต่เวลา 12.00 – 23.00 น. ทั้งนี้ ขสมก. ได้จัดพนักงาน เจ้าหน้าที่ประจำจุด ณ สถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์ และสถานีรถไฟกรุงเทพ (หัวลำโพง) เพื่ออำนวยความสะดวก และประชาสัมพันธ์เส้นทางเดินรถ Shuttle Bus และรถเฉพาะกิจ ให้ประชาชนผู้ใช้บริการรับทราบ