รถเมล์ไทยต้องปรับปรุงอีกเยอะ…“กรุงเทพโพลล์” ระบุคนกรุงส่วนใหญ่กว่า 79% ยังไม่พึงพอใจรถเมล์ที่วิ่งให้บริการ

  • ชี้เหตุผลทั้งรอนาน ไม่ตรงเวลา รถไม่พอกับความต้องการ
  • ตัวรถดูเก่า ชำรุดทรุดโทรม ขับรถหวาดเสียว ปล่อยควันดำ
  • ประชาชนคาดหวังให้บริการตรงเวลา มีรถใหม่ออกวิ่ง ใช้พลังงาน NGV -EV
  • พร้อมแนะปรับราคาค่าโดยสารแบบเหมาจ่าย 30 บาทต่อวัน ลดภาระค่าครองชีพ

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า กรุงเทพโพลล์ โดยศูนย์วิจัยมหาวิทยาลัยกรุงเทพ ได้เปิดเผยผลสำรวจความคิดเห็นของประชาชนเรื่อง “รถเมล์แบบไหน ถูกใจคนกรุง”  โดยเก็บข้อมูลกับประชาชนในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร 1,299 คน พบว่า คนกรุงส่วนใหญ่ 46.7% พึงพอใจรถเมล์ที่วิ่งอยู่บนท้องถนนในระดับน้อย โดย 61.1% ระบุว่าภาพลักษณ์ของรถเมล์ในปัจจุบัน “ต้องรอนาน รถไม่พอกับความต้องการ” ทั้งนี้ส่วนใหญ่ 61.6 % คาดหวังให้รถเมล์มาตรงเวลา ผู้โดยสารไม่ต้องรอนาน จะได้เดินทางรวดเร็วขึ้น พร้อมแนะปรับราคาค่าโดยสารแบบเหมาจ่าย 30 บาทต่อวัน เพื่อลดภาระค่าครองชีพ

ที้งนี้ประชาชนส่วนใหญ่ 46.7% ระบุว่ามีความพึงพอต่อใจรถเมล์ที่วิ่งอยู่บนท้องถนนในระดับน้อย รองลงมา 33.0% ระบุว่าพึงพอใจปานกลาง และ 20.3% พึงพอใจมาก ซึ่งแสดงให้เห็นว่าประชาชนกว่า 79.7% ยังไม่พึงพอใจกับการให้บริการรถเมล์ในปัจจุบัน 

นอกจากนี้เมื่อถามว่าภาพลักษณ์ของรถเมล์ที่วิ่งอยู่บนท้องถนนในปัจจุบัน พบว่า ประชาชนส่วนใหญ่ 61.1% มีความเห็นว่า รอรถเมล์รอนาน รถไม่พอกลับความต้องการ รองลงมา 51.7% ระบุว่า รถมีสภาพเก่า ชำรุดทรุดโทรม  41.2% ระบุว่า ปล่อยควันดำ ส่งผลเสียด้านมลพิษ  41.1% ระบุว่า ขับรถหวาดเสียว ขับเร็วจอดคร่อมเลน ไม่ปฏิบัติตามกฎจราจร 26.0% ระบุว่า ไม่จอดตามป้าย  จอดเลยป้าย 23.7% พนักงานพูดจาไม่สุภาพ 16.9% มีเส้นทางเดินรถที่ทับซ้อนกันทำให้จราจรติดขัด และ 13.5% ระบุว่า ราคาค่าโดยสารไม่สอดรับกับค่าครองชีพ 

ด้านความคาดหวัง พบว่าประชาชนส่วนใหญ่  61.6% ระบุว่า อยากให้รถเมล์มาตรงเวลา ผู้โดยสาร ไม่ต้องรอนาน จะได้เดินทางรวดเร็วขึ้น รองลงมา 53.1% ระบุว่า อยากให้มีรถเมล์ใหม่ทุกคัน ทุกสาย เพื่อความปลอดภัยของผู้โดยสาร51.9% ระบุว่า ออกรถถี่ขึ้น มีที่นั่งเพียงพอ ไม่ต้องเบียดแออัดกัน แบบ New Normal  48.6% ระบุว่า อยากให้เป็นรถNGV และรถ EV ปรับอากาศทุกคัน ลดปัญหามลพิษ ควันดำ ฝุ่น PM  

อีกทั้ง 46.3% ระบุว่า มีรถเมล์ครอบคลุมทุกเส้นทาง 37.6% ระบุว่า อยากให้มีรถโดยสารเป็นรถชานต่ำ เป็นมิตรกับผู้ด้อยโอกาส คนพิการ เป็นพิเศษ และ 21.2% อยากให้จัดระบบเดินรถใหม่ เส้นทางไม่ซ้ำซ้อนกัน 

นอกจากนี้ ประชาชนยังมีข้อเสนอแนะด้านราคาค่าโดยสารว่า อยากให้ใช้ระบบสมัยใหม่ ชำระค่าบริการผ่าน E-Ticket แทนการใช้เงินสด และปรับราคาค่าโดยสารแบบเหมาจ่ายแบบ 30 บาทต่อวัน เพื่อลดภาระค่าครองชีพ