รถสาธารณะขับรถอย่าเปรี้ยว! “ใช้ความเร็วเกินกำหนด-ขับรถไม่สุภาพ”เจอขนส่งทางบกตัดแต้มได้ง่ายๆ

  • ให้ขับด้วยความระมัดระวัง
  • ใช้ความเร็วตามกฎหมายกำหนด
  • ผู้ขับรถควรพักผ่อนให้เพียงพอ

นายเสกสม อัครพันธุ์ รองอธิบดีกรมการขนส่งทางบก และโฆษกกรมการขนส่งทางบก เปิดเผยว่า
นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รมว.คมนาคม ได้มอบนโยบายให้ กรมการขนส่งทางบก นำระบบตัดคะแนนใบอนุญาตขับรถขนส่งและรถสาธารณะ มาสร้างจิตสำนึกด้านความปลอดภัยในการขนส่งทางถนนและการให้บริการผู้โดยสารรถสาธารณะ

สำหรับผู้ขับรถบรรทุก รถโดยสาร แท็กซี่ ตุ๊กตุ๊ก จักรยานยนต์รับจ้าง ที่กระทำผิดตามข้อหาที่กำหนด และถูกตัดคะแนนตามกฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบก หรือตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ ต้องเข้ารับการอบรมและทดสอบ เพื่อเสริมสร้างจิตสำนึกด้านความปลอดภัยในการขับขี่ ลดการกระทำผิดซ้ำในข้อหาเดิม

ทั้งนี้ จากการบังคับใช้มาตรการตัดคะแนนใบอนุญาตขับรถขนส่งและรถสาธารณะ ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2564 จนถึงวันที่ 7 เมษายน 2565 มีผู้กระทำผิดสะสมทั่วประเทศทั้งสิ้น 7,684 ราย

ในจำนวนนี้ พบว่ามีผู้ขับรถขนส่งและรถสาธารณะ ถูกพักใช้ใบอนุญาตจำนวน 24 ราย ซึ่งแต่ละรายมีการกระทำผิดซ้ำในข้อหาเดิมหลายครั้ง โดยเฉพาะการใช้ความเร็วเกินกว่าที่กฎหมายกำหนด อีกทั้งยังมีการแสดงกิริยาวาจาไม่สุภาพอีกด้วย

นอกจากนี้ ยังมีผู้ขับรถโดยสารสาธารณะ ถูกสั่งเพิกถอนใบอนุญาตแล้ว 1 ราย เนื่องจากใช้ยาเสพติดให้โทษขณะปฏิบัติหน้าที่ ทำให้เกิดอุบัติเหตุร้ายแรงจนเป็นเหตุให้มีผู้บาดเจ็บ และเสียชีวิตจำนวนมาก

ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ซึ่งเป็นวันหยุดยาวที่มีการใช้รถใช้ถนนเป็นจำนวนมาก จึงมีความเสี่ยงที่จะเกิดอุบัติเหตุมากกว่าช่วงเวลาปกติ กรมการขนส่งทางบก ขอย้ำเตือนผู้ขับรถขนส่งและรถสาธารณะให้ขับด้วยความระมัดระวัง ใช้ความเร็วตามกฎหมายกำหนด

ขณะเดียวกันผู้ขับรถควรพักผ่อนให้เพียงพอ เพื่อให้มีสภาพร่างกายพร้อมที่จะปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างปลอดภัย ไม่ขับรถเกินชั่วโมงทำงานตามที่กฎหมายกำหนด ปริมาณแอลกอฮอล์ในลมหายใจต้องเป็นศูนย์ ไม่เสพสารเสพติดให้โทษ สารที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท มีใบอนุญาตขับรถถูกต้องตามประเภท

ส่วนกรณีละเลยการปฏิบัติตามกฎหมายจนเกิดอุบัติเหตุร้ายแรง มีผู้เสียชีวิตและผู้ได้รับบาดเจ็บ กรมการขนส่งทางบกจะดำเนินการเปรียบเทียบปรับ และพิจารณาดำเนินการถึงขั้นเพิกถอนใบอนุญาตขับรถ