ย้ำ! 6 โมงเย็นวันนี้ ห้ามขาย-แจกสุรา ก่อนวันเลือกตั้งล่วงหน้า

  • ใครฝ่าฝืนโทษจำคุกไม่เกิน 6 เดือน
  • ปรับไม่เกิน 10,000 บาท
  • หรือทั้งจำทั้งปรับ

วันนี้ (6 พ.ค.) รายงานข่าวแจ้งว่า ตามที่คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) กำหนดให้วันที่ 7 พ.ค. เป็นวันเลือกตั้งล่วงหน้านั้น มีข้อห้ามเรื่องการขาย จําหน่าย จ่ายแจก หรือ จัดเลี้ยงสุราทุกชนิดในเขตเลือกตั้งระหว่าง เวลา 18.00 น. ของวันก่อนวันเลือกตั้งหนึ่งวัน จนถึงเวลา 18.00 น. ของวันเลือกตั้ง รวมถึงช่วงวันเลือกตั้งล่วงหน้าด้วย หรือระหว่างเวลา 18.00 น. ของวันที่ 6 พ.ค. จนถึงเวลา 18.00 น. ของวันที่ 7 พ.ค.

ซึ่งข้อห้ามดังกล่าว เป็นไปตามบทบัญญัติของมาตรา 147 พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้ง พ.ศ. 2561 ทั้งนี้หากผู้ใดฝ่าฝืนต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 6 เดือน หรือ ปรับไม่เกิน 10,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

ก่อนหน้านี้สำนักงาน กกต. แจ้งข้อพึงระวังของผู้มีสิทธิเลือกตั้งส.ส. ในการเลือกตั้งส.ส. วันที่ 14 พ.ค. และวันเลือกตั้งล่วงหน้าวันที่ 7 พ.ค. ระบุว่า ห้ามผู้ใดขาย จำหน่าย แจกจ่าย หรือจัดเลี้ยงสุราทุกชนิด ตั้งแต่เวลา 18.00 น. ของวันที่ 13 พ.ค. จนถึงเวลา 18.00 น. ของวันเลือกตั้ง มีโทษจำคุกไม่เกิน 6 เดือน หรือปรับไม่เกิน 10,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ โดยบทบัญญัตินี้ใช้บังคับกับวันลงคะแนนเลือกตั้งล่วงหน้าด้วย

อนึ่ง โดยทั่วไปตามพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551 ห้ามผู้ใดขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในเวลาอื่น นอกจากตั้งแต่เวลา 11.00-14.00 น. และ 17.00-24.00 น.