ยืนหนึ่งในเวทีโลกอีกครั้ง! “ศักดิ์สยาม” ร่วมยินดี ไทยได้รับเลือกตั้งเป็นสมาชิกคณะมนตรีขององค์การทางทะเลระหว่างประเทศ (IMO) กลุ่ม c ต่ออีก 1 สมัย วาระปี 65-66

นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รมว.คมนาคม เปิดเผยว่า ที่ประชุมสมัชชา สมัยสามัญ ขององค์การทางทะเลระหว่างประเทศ (International Maritime Organization : IMO) ได้เลือกตั้งคณะมนตรี (Council Member) IMO วาระปี 2565-2566 ซึ่งประเทศไทยได้รับเลือกตั้งจากสมาชิก IMO ให้ดำรงตำแหน่งสมาชิกคณะมนตรี IMO กลุ่ม C ด้วยคะแนนเสียง 107 เสียง ต่ออีก 1 สมัย โดยมีวาระ 2 ปี

ทั้งนี้ ประเทศสมาชิก IMO มีทั้งสิ้น 174 ประเทศ มีที่นั่ง Council Member รวม 40 ที่นั่ง แบ่งเป็น กลุ่ม A จำนวน 10 ที่นั่ง, กลุ่ม B 10 ที่นั่ง, และกลุ่ม C 20 ที่นั่ง มีวาระครั้งละ 2 ปี ซึ่งปีนี้ มีประเทศที่มีสิทธิ์ลงคะแนนเสียงในที่ประชุมสมัชชา รวม 162 ประเทศ จาก 174 ประเทศ

สำหรับประเทศไทยสมัครในกลุ่ม C โดยปีนี้มีประเทศสมัครในกลุ่ม C รวม 27 ประเทศ (มี 20 ที่นั่ง) มีผู้ลงคะแนน 160 ประเทศ ผลการเลือกตั้ง ประเทศไทยได้รับการคัดเลือกเป็นลำดับที่ 19 ซึ่งได้คะแนน 107 เท่ากับเดนมาร์ค

นายศักดิ์สยาม กล่าวต่อว่า เป็นเรื่องน่ายินดี และถือเป็นความสำเร็จของประเทศไทยในเวทีโลก อีกสมัยหนึ่ง ทั้งนี้ประเทศไทย เข้าเป็นสมาชิก IMO เมื่อเดือนกันยายน 2516 และได้รับการเลือกตั้งเป็นสมาชิกคณะมนตรี ครั้งแรกใน ปี 2548 หลังจากนั้น ประเทศไทยลงรับสมัครต่อเนื่อง และได้รับการเลือกตั้งต่อเนื่อง ตั้งแต่ปี 2548 มาจนถึง ครั้งนี้ นับเป็นการได้รับการเลือกตั้ง 9 สมัย ต่อเนื่องตลอดมา ซึ่งประเทศไทยได้ ทำหน้าที่ สมาชิกคณะมนตรี ใน IMO มา 16 ปี (2548-2564) และจะทำหน้าที่นี้อีกสองปี ในวาระ ปี 2565-2566

“ต้องขอบคุณ ผู้บริหาร กระทรวงคมนาคม, หน่วยงาน ที่เกี่ยวข้อง กองการต่างประเทศ สำนักงานปลัด กระทรวงคมนาคม, การท่าเรือแห่งประเทศไทย, กรมเจ้าท่า, ผู้ช่วยทูตฝ่ายกิจการทางทะเล , กรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศ, กระทรวงการต่างประเทศ , สถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงลอนดอน, คณะกรรมการฯ, อนุกรรมการฯ , คณะทำงานฯ ทุกชุด ที่ทำหน้าที่ อย่างหนัก และทุ่มเท ต่อเนื่อง ในภารกิจ และ พันธสัญญาที่ประเทศไทย ให้ไว้ต่อประชาคมโลก ทางด้าน Maritime จน ประเทศสมาชิก IMO ให้ความเชื่อมั่นและไว้วางใจเลือกประเทศไทย เป็นสมาชิกคณะมนตรี อีกสมัย” นายศักดิ์สยาม กล่าว

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า IMO เป็นหน่วยงานหนึ่งของสหประชาชาติ จัดตั้งขึ้นเมื่อปี 2502 ปัจจุบัน มีหน้าที่เป็นองค์กรกลางเพื่อเสริมสร้างความร่วมมือระหว่างประเทศสมาชิก ในการกำหนดมาตรฐานและแนวปฏิบัติเพื่อความปลอดภัยในการเดินเรือ คนประจำเรือ และการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมทางทะเล รวมทั้งการสร้างความร่วมมือทางวิชาการระหว่างประเทศสมาชิก สำนักงานใหญ่ IMO ตั้งอยู่ ณ กรุงลอนดอน สหราชอาณาจักร