ยอดสมาชิก กองทุนการออมแห่งชาติทะยาน 2.49 ล้านคน

  • เดินหน้ากระตุ้นให้ประชาชนร่วมออมเงิน
  • ให้มีรายได้ที่พอเพียงจนถึงวัยเกษียณ
  • เพื่อความมั่นคงในอนาคต

นางสาวรัชดา ธนาดิเรก เปิดเผยว่า ตามที่รัฐบาลได้กำหนดให้การออมเป็นวาระแห่งชาติ เพื่อให้ประชาชนมีความมั่นคงในบั้นปลายชีวิต สร้างวินัยการออมในทุกช่วงวัย โดยมี กองทุนการออมแห่งชาติ (กอช) เป็นกลไกส่งเสริมการออมของประชาชนรายย่อย ล่าสุด ยอดจำนวนสมาชิก ณ 31 สิงหาคม 2565 มีจำนวนสะสม 2.49 ล้านคน สินทรัพย์รวม จำนวน 1.1 หมื่นล้าน ตั้งเป้าเพิ่มยอดสมาชิก กอช. ในปีนี้ 120,000 คน 

ทั้งนี้ กอช.เป็นกองทุนการออมภาคสมัครใจ ที่รัฐบาลจัดให้กับแรงงานนอกระบบเพื่อให้มีบำเหน็จบำนาญในยามเกษียณเช่นเดียวกับแรงงานในระบบจากเงินออมสะสม และเงินที่รัฐสมทบเพิ่มตามช่วงอายุของสมาชิก โดยมีเป้าหมายสำคัญในการลดความเลื่อมล้ำในสังคม มุ่งเน้นสร้างความมั่นคงของประชาชนให้มีรายได้ที่พอเพียงจนถึงวัยเกษียณ 

สำหรับประชาชนที่ประกอบอาชีพอิสระ ไม่อยู่ในระบบสวัสดิการบำเหน็จ-บำนาญของรัฐหรือนายจ้าง ควรเริ่มตั้งเป้าหมายการออมเพื่อวัยเกษียณ ซึ่งจะได้รับประโยชน์ดังนี้ 1. เงินสมทบจากรัฐบาลในแต่ละปีที่ออม (มกราคม-ธันวาคม)  อายุ 15-30 ปี รัฐสมทบให้ครึ่งนึงของเงินออมแต่ละครั้ง โดยรวมกันทั้งปีไม่เกิน 600 บาท  อายุ >30 – 50 ปี รัฐสมทบให้ 80% ของเงินออมแต่ละครั้ง  โดยรวมกันทั้งปีไม่เกิน 960 บาท อายุ >50 – 60 ปี รัฐสมทบให้เท่ากันกับเงินออมแต่ละครั้ง โดยรวมกันทั้งปีไม่เกิน 1,200 บาท  สำหรับดอกผลจากการลงทุน ที่รัฐบาลค้ำประกันผลตอบแทนไม่ต่ำกว่าดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 12 เดือนของ 7 ธนาคาร นอกจากนี้จะได้เมื่อออมครบ 60 ปี จะได้รับบำนาญทุกเดือนตลอดชีวิต 

”เชิญชวนประชาชนคนไทยอายุ 15 – 60 ปี ร่วมออมเงินกับกองทุนการออมแห่งชาติทางช่องทางที่หลากหลาย สะดวกและครอบคลุม หากสนใจเริ่มออมเงินกับ กอช. ตั้งแต่วันนี้ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่กองทุนการออมแห่งชาติ สายด่วนเงินออม โทร. 02-049-9000 Line : @nsf.th หรือ Facebook Page : กองทุนการออมแห่งชาติ หรือ www.nsf.or.th”