ม.เกษตรฯ งดจัด “เกษตรแฟร์” ลดความเสี่ยงโควิด

วันที่ 9 เมษายน 2564 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อสัปดาห์ที่แล้ว สำนักงานทรัพย์สินมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้ประกาศเปิดให้ยื่นใบสมัครและดาวน์โหลดรายละเอียดผู้ที่สนใจเข้าร่วมแสดงและจำหน่ายสินค้าภายในงานเกษตรแฟร์ ประจำปี 2564 โดยระบุว่า งานเกษตรแฟร์จะเริ่มในวันที่ 30 เมษายน ถึง วันที่ 8 พฤษภาคม 2564

ล่าสุด เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ทางสำนักงานทรัพย์สิน มก. ได้ประกาศงดจัดงานเกษตรแฟร์ในพื้นที่ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ แล้ว พร้อมกับแจ้งสิทธิประโยชน์ให้ผู้เกี่ยวข้องทราบ