มาแล้ว! “สลากถุงทอง”ลุ้นรางวัลที่หนึ่ง 60 ล้านบาท 24 ครั้ง

ธ.ก.ส. ฉลองก้าวสู่ปีที่ 58 เปิดตัว “สลาก ธ.ก.ส. ชุดถุงทอง” หน่วยละ 2,000 บาท ลุ้นรางวัลที่ 1 Grand Prize มูลค่า 60 ล้านบาท และรางวัลอื่น ๆ รวมมูลค่ากว่า 77 ล้านบาทต่อเดือน ถึง 24 ครั้ง เมื่อฝากครบ 2 ปี ได้รับดอกเบี้ยทันที 0.875% เปิดรับฝากวันที่ 1 พฤศจิกายนนี้ ผ่านแอปพลิเคชัน BAAC Mobile และ ธ.ก.ส. ทุกสาขา

  • หน่วยละ 2,000 บาท
  • เปิดรับฝากวันที่ 1 พฤศจิกายนนี้
  • ผ่านแอปฯ BAAC Mobile และสาขาธ.ก.ส.

นายฉัตรชัย ศิริไล ผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) เปิดเผยว่า ในโอกาสครบรอบวันสถาปนา ธ.ก.ส. ก้าวสู่ปีที่ 58 ได้เปิดตัว “สลาก ธ.ก.ส. ชุดถุงทอง” หน่วยละ 2,000 บาท จำนวน 50 ล้านหน่วย แบ่งเป็น 5 หมวด ได้แก่ GA, GB, GC, GD และ GE หมวดละ 10 ล้านหน่วย วงเงินรวม 100,000 ล้านบาท อายุการรับฝาก 2 ปี เมื่อฝากครบกำหนด จะได้รับดอกเบี้ยหน่วยละ 35 บาท คิดเป็นอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 0.875 ต่อปี

โดยรางวัลที่ 1 มีมูลค่าสูงถึง 60 ล้านบาท และยังมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลอื่น ๆ ทุกเดือนรวม 24 ครั้ง โดยจับรางวัลทุกวันที่ 16 ของเดือน ยกเว้นเดือนมกราคม ออกรางวัลในวันที่ 17 มกราคม ประกอบด้วย รางวัลที่ 1 Grand Prize เสี่ยงหมวด จำนวน 1 รางวัล รางวัลละ 60,000,000 บาท ต่างหมวด รางวัลที่ 1 จำนวน 4 รางวัล รางวัลละ 100,000 บาท รางวัลที่ 2 หมุน 3 ครั้ง จำนวน 15 รางวัล รางวัลละ 100,000 บาท

รางวัลที่ 3 หมุน 10 ครั้ง จำนวน 50 รางวัล รางวัลละ 50,000 บาท รางวัลที่ 4 หมุน 20 ครั้ง จำนวน 100 รางวัล รางวัลละ 20,000 บาท รางวัลที่ 5 หมุน 100 ครั้ง จำนวน 500 รางวัล รางวัลละ 10,000 บาท รางวัลเลขท้าย 4 ตัว หมุน 1 ครั้ง จำนวน 5,000 รางวัล รางวัลละ 250 บาท และรางวัลเลขท้าย 3 ตัว หมุน 2 ครั้ง จำนวน 100,000 รางวัล รางวัลละ 50 บาท รวมรางวัลต่องวดทั้งสิ้น 105,670 รางวัล คิดเป็นเงินรางวัลสูงสุด 77,650,000 บาทต่อเดือน

สำหรับผู้ฝากสลากผ่านแอปพลิเคชัน BAAC Mobile และประสงค์ออกบัตรสลากออมทรัพย์ ธนาคารจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมในการออกบัตรสลากฉบับละ 20 บาท และในกรณีถอนสลากคืนก่อนครบกำหนดจะไม่ได้รับดอกเบี้ย หรือกรณีฝากสลากไม่ครบ 3 เดือน ธ.ก.ส. จะคิดค่าธรรมเนียมการถอนจากมูลค่าสลาก 40 บาทต่อหน่วย โดยดอกเบี้ยและเงินรางวัลในการฝากสลากออมทรัพย์ได้รับการยกเว้นภาษีสำหรับบุคคลธรรมดาและสามารถนำไปใช้เป็นหลักประกันเงินกู้ของ ธ.ก.ส. ได้อีกด้วย เริ่มออกรางวัลครั้งแรกวันที่ 16 พฤศจิกายนนี้ ซึ่งผู้ฝากสลากภายในวันที่ 15 ของเดือน จะได้รับสิทธิ์ตรวจรางวัลในเดือนนั้น ๆ

ทั้งนี้ สามารถตรวจผลการออกรางวัลและรับชมการถ่ายทอดสดการออกสลากออมทรัพย์ได้ทางเว็บไซต์ www.baac.or.th Facebook Page ธกส BAAC Thailand และ ธกส บริการด้วยใจ Youtube Channel “BAAC Thailand” และแอปพลิเคชัน BAAC Mobile

โดยธนาคารจะโอนเงินรางวัลเข้าบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ที่เป็นบัญชี คู่โอนของลูกค้าทันทีในวันถัดไปหลังจากวันออกรางวัลในแต่ละงวด สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ธ.ก.ส. ทุกสาขา ทั่วประเทศ หรือ Call Center 02 555 0555