มาออมตังกับ AOM YOUNG !!

 วินัยในการออมเริ่มได้ตั้งแต่เยาว์วัย  “คุณนายพารวย”  มีโครงการดีๆ ของตลาดหลักทรัพย์ฯ ที่ร่วมกับกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) และ บลจ.กรุงไทย( KTAM) เปิดตัวโครงการ AOM YOUNG” เพื่อส่งเสริมวินัยการออมการลงทุน ด้วยกองทุนรวม แก่นักศึกษาผู้กู้ยืม กยศ. ทั่วประเทศ เพื่อสร้างอนาคตที่ดีทางการเงิน รวมทั้งทำให้นักศึกษาสามารถชำระเงินคืนกองทุนได้เมื่อครบกำหนด  

โดยได้เริ่มเปิดรับนักศึกษาเข้าร่วมโครงการตั้งแต่วันที่  28 มิ.ย.ที่ผ่านมา นักศึกษาผู้กู้ยืม กยศ. ทุกสถาบันทั่วประเทศ สามารถเข้าไปดูรายละเอียดโครงการดีๆนี้ ได้ที่เว็บไซต์ www.setinvestnow.com, www.studentloan.or.th  และ www.ktam.co.th  ถ้าอยากมีชีวิตการเงินที่ดี มีความมั่งคั่งมั่นคง ต้องเริ่มต้นตั้งแต่วันนี้!!

“ภากร ปีตธวัชชัย” กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์ฯ กล่าวว่า โครงการ “AOM YOUNG” เป็นการทำงานร่วมกันของ 3 องค์กร  เพื่อส่งเสริมให้น้องๆนักศึกษาผู้กู้ยืม กยศ. มีการวางแผนการออมและการลงทุนผ่านกองทุนรวม เพื่อสร้างวินัยและความมั่นคงทางการเงิน

 โครงการนี้ ยังเป็นการต่อยอดความร่วมมือ การส่งเสริมความรู้ทางการเงิน ที่ตลาดหลักทรัพย์ฯร่วมกับ กยศ. อยู่ในปัจจุบัน โดยจะช่วยสร้างประสบการณ์ให้นักศึกษา มีความเข้าใจการลงทุนและรู้จักทางเลือกการออมเพิ่มโอกาสสร้างผลตอบแทนที่ดี มีเงินออมตั้งต้นสำหรับเป้าหมายในอนาคต สอดคล้องกับพันธกิจของตลาดหลักทรัพย์ฯ ในการพัฒนาตลาดทุนเพื่อทุกคน

ขณะที่ “ชัยณรงค์  กัจฉปานันท์” ผู้จัดการกองทุน กยศ.  ให้ข้อมูลว่า ปัจจุบันมีนักเรียน นักศึกษาผู้กู้ยืม ได้รับความรู้ผ่านหลักสูตร e-Learning ของตลาดหลักทรัพย์ฯแล้วกว่า 560,000 ราย โครงการนี้ จึงมาช่วยต่อยอด ให้ผู้กู้ยืมที่มีความรู้ทางการเงิน มีช่องทางในการออมเงินได้อย่างเหมาะสมและเพื่อส่งเสริมให้เกิดการปฏิบัติจริง จึงสนับสนุนให้ผู้กู้ยืม ได้เรียนรู้การลงทุนผ่านกองทุนรวม ในรูปแบบการออมสม่ำเสมอขั้นต่ำ 100 บาทต่อเดือน นอกจากผู้กู้ยืมจะมีเงินเก็บและมีโอกาสได้ผลตอบแทนที่มากขึ้นแล้ว ยังนับเป็นจำนวนชั่วโมงจิตสาธารณะได้ด้วย 

กยศ. มุ่งหวังว่า โครงการ “AOM YOUNG” จะช่วยให้นักศึกษามีเครื่องมือทางการเงิน ที่ทำให้การเริ่มต้นออมเพื่อเป้าหมายในระยะยาวเป็นจริงได้  และสามารถนำเงินที่ออมได้ มาชำระคืนเงินกู้ยืมให้กองทุนเมื่อถึงกำหนดต่อไป

  “ชวินดา หาญรัตนกูล” กรรมการผู้จัดการ KTAM  บอกว่า KTAM จะส่งเสริมความรู้ด้านผลิตภัณฑ์การลงทุน เพื่อให้นักศึกษาเลือกผลิตภัณฑ์ลงทุนให้กับตนเองได้อย่างเหมาะสม โดย KTAM ได้คัดเลือกองทุนรวม ที่มีความเสี่ยงระดับต่ำถึงปานกลาง ให้ตรงกับวัตถุประสงค์ในการออมและการเริ่มต้นลงทุนของนักศึกษา มีกองทุนให้เลือกหลายประเภทตามความเสี่ยงที่ต่างกัน โดยนักศึกษาเริ่มต้นลงทุนขั้นต่ำได้ตั้งแต่เดือนละ 100 บาท ผ่าน KTAM หรือธนาคารกรุงไทย ทุกสาขา ซึ่งเชื่อมั่นว่า “AOM YOUNG” จะเป็นจุดเริ่มต้น ที่ช่วยให้เยาวชนรุ่นใหม่เห็นความสำคัญของการออมตั้งแต่อายุยังน้อยได้มากขึ้น

คุณนายนายพารวยก็เชื่อมั่น และขอชวนน้องๆไปเริ่มต้น ออมตังค์อย่างสม่ำเสมอกับโครงการ “AOM YOUNG”กัน!!

 #คุณนายพารวย#Thejournalistclub #รู้เก็บ #รู้ออม #รู้ลงทุน