มอบพลังบวกเป็นของขวัญปีใหม่ ให้น้องๆบ้านโฮมฮัก

มอบพลังบวกเป็นของขวัญปีใหม่ เพื่อเป้าหมาย Bye Bye HIV โดยAPCO ร่วมกับ มูลนิธิพอ จัดกิจกรรมส่งความสุขให้น้องบ้านโฮมฮัก

  • ช่วยเหลือเด็กกำพร้าที่มูลนิธิสุธาสินี น้อยอินทร์ บ้านโฮมฮักดูแลอยู่ 
  • พร้อมสนับสนุนผลิตภัณฑ์เสริมสุขภาพนวัตกรรมภูมิคุ้มกันบำบัด 
  • ให้แก่เด็กที่ติดเชื้อเข้าโปรแกรมฟื้นฟูและบำบัด เพื่อเป้าหมาย Bye Bye HIV

ศ.ดร. พิเชษฐ์ วิริยะจิตรา กล่าวว่า ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เอเชียน ไฟย์โตซูติคอลส์ จำกัด (มหาชน) หรือ APCO และประธานมูลนิธิพอ “ด้วยเจตนารมณ์ของเรา APCO ที่ตั้งใจพัฒนานวัตกรรมภูมิคุ้มกันบำบัดเพื่อดูแลผู้ติดเชื้อเอชไอวีรวมทั้งผู้ป่วยโรคกเอดส์ ให้พ้นจากความทุกข์ทรมานและกลับมามีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น และด้วยความร่วมมือกับมูลนิธิพอ ที่ได้ให้ความสำคัญกับเด็กกำพร้าที่สูญเสียครอบครัวโดยต้องอยู่ในความดูแลของมูลนิธิต่างๆ เราจึงจัดกิจกรรมส่งความสุขต้อนรับปีใหม่เพื่อเป็นการสร้างพลังบวกให้เด็กๆได้เห็นคุณค่าในตัวเอง และเราพร้อมให้คำมั่นสัญญาที่จะดูแลเด็กติดเชื้อที่เข้าโปรแกรม Bye Bye HIV ตลอดไป

“เรามีความมั่นใจในนวัตกรรมภูมิคุ้มกันบำบัด ที่สกัดจากพืชพื้นบ้านไทย 5 ชนิด อันได้แก่ มังคุด ฝรั่ง      ใบบัวบก งาดำ และ ถั่วเหลือง โดยนักวิทยาศาสตร์คนไทย ถือเป็นความสำเร็จครั้งแรกของโลกในการดูแลผู้ติดเชื้อและผู้ป่วยโรคเอดส์ ทำให้ตรวจไม่พบเชื้อและสุขภาพแข็งแรงต่อเนื่องโดยไม่ต้องใช้ยา ซึ่งจะสามารถช่วยเหลือเด็กติดเชื้อ ที่บ้านโฮมฮัก ให้กลับมาแข็งแรง ตรวจไม่พบเชื้อ และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น”

นอกจากนี้ สิ่งที่เราให้ความสำคัญอย่างยิ่งคือ การสร้างกำลังใจและการยอมรับของสังคมที่มีต่อผู้ติดเชื้อ และผู้ที่ Bye Bye HIV ตรวจไม่พบเชื้อแล้ว ซึ่งเราต้องช่วยกันสื่อสารเพื่อให้เกิดความรู้เข้าใจเกี่ยวกับเรื่องเอชไอวี และโรคเอดส์ พร้อมกับสร้างการมีส่วนร่วม สร้างพื้นที่ยืนในสังคมให้กับบุคคลเหล่านั้น ให้กลับมาใช้ชีวิตอยู่ในสังคมซึ่งปัจจุบันนี้ APCO ได้ทำอยู่โดยการสร้างอาชีพให้กับผู้ที่ Bye Bye HIV มาเป็นที่ปรึกษาโครงการฯ สามารถทำประโยชน์ให้กับครอบครัว สังคม ตลอดจนถึงประเทศชาติ ได้