“มนัญญา”แนะผู้ประกอบการวางแผนส่งออกผลไม้เหตุจีนปิดด่านนำเข้า 3 ด่านช่วงเทศกาลตรุษจีนรวม 7 วัน

นางสาวมนัญญา ไทยเศรษฐ์ รมช.เกษตรและสหกรณ์ กล่าวว่า ขณะนี้ได้สั่งการให้ กรมวิชาการเกษตร แจ้งผู้ประกอบการวางแผนการส่งออกผลไม้ผ่านด่านทางบกของจีนในก่อนเทศกาลตรุษจีนเพื่อไม่ให้เกิดความเสียหายกับสินค้าผลไม้ที่จะส่งออกเนื่องจากได้รับรายงานจากทูตฝ่ายเกษตร ประจำสถานกงสุลใหญ่ ณ นครกว่างโจวว่า จีนจะหยุดให้บริการด่านนำเข้า 3 ด่านได้แก่ ด่านตงซิง ด่านโหย่วอี้กวน และด่านรถไฟผิงเสียงระหว่างวันที่ 31 มกราคม – 6 กุมภาพันธ์

ด้านนายภัสชญภณ หมื่นแจ้ง รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร กล่าวว่า ด่านตงซิงและด่านโหย่วอี้กวนจำกัดจำนวนรถเข้าวันละประมาณ 80 – 100 คันตามมาตรการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ส่วนด่านรถไฟผิงเสียงปิดรับการยื่นสำแดงนำเข้าผลไม้ตั้งแต่วันที่ 20 มกราคมที่ผ่านมาแล้ว ตามมาตรการเปิด 14 วันและปิด 14 วัน ดังนั้นเหลือเพียงด่านโม่ฮานที่เปิดทำการช่วงวันดังกล่าว แต่จำกัดรถบรรทุกสินค้าผ่านเข้าด่านโม่ฮานวันละประมาณ 100 คัน แต่ปริมาณรถขนส่งสินค้าฝั่งบ่อเต็นที่รอผ่านเข้าจีนที่ด่านโม่ฮานมีจำนวนมาก อีกทั้งการดำเนินงานช่วงเทศกาลตรุษจีนอาจล่าช้า ดังนั้นผู้ประกอบการจึงควรประสานงานกับผู้ให้บริการขนส่งอย่างใกล้ชิดก่อนการส่งออก

ทั้งนี้ขอย้ำให้ผู้ประกอบการส่งออกผลไม้ชะลอการผ่านเส้นทางบกจากเวียดนามเข้าจีนและใช้เส้นทางขนส่งทางอื่นแทนเพื่อหลีกเลี่ยงสินค้าตกค้างและผ่านด่านไม่ทันก่อนช่วงหยุดเทศกาลตรุษจีนเนื่องจากการขนส่งผลไม้ในเส้นทางบกเข้าจีนเสี่ยงทั้งระยะเวลาในการรอผ่านด่านและมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ของจีน รวมทั้งขอให้ผู้ประกอบการปฏิบัติตามมาตรการควบคุมป้องกันโควิด-19 อย่างเคร่งครัด เพื่อหลีกเลี่ยงความเสียหายจากการที่สินค้าจะถูกทำลายหากจีนตรวจพบการปนเปื้อนของเชื้อโควิดบนผลไม้หรือบรรจุภัณฑ์