“มนัญญา”สั่งตรวจเข้มพืชผักนำเข้าผ่านเส้นทางรถไฟ ลาว-จีน ป้องศัตรูพืช เชื้อโควิด ปนเปื้อน

xnxx
anal creampie dever bhabhi ki jawani.
viet69hd

“ มนัญญา” กำชับตรวจเข้มผักนำเข้าผ่านเส้นทางรถไฟลาว-จีน ป้องศัตรูพืชและเชื้อโควิด-19 ปนเปื้อนผลผลิต ล่าสุดด่านตรวจพืชหนองคายตรวจพบกะหล่ำปลีสีม่วงที่ไม่แจ้งในรายการพืชและไม่มีใบรับรองสุขอนามัยพืช 2 รายการ เตรียมทำลายใน 14 วัน พร้อมส่งหนังสือแจ้งเตือนไปยังจีนแล้ว

นางสาวมนัญญา ไทยเศรษฐ รมช.เกษตรและสหกรณ์ กล่าวว่า ขณะนี้ได้สั่งการให้กรมวิชาการเกษตรเข้มงวดตรวจสอบทั้งศัตรูพืชและเชื้อโควิด-19 ในสินค้าที่นำเข้าจากจีนทางเส้นทางรถไฟลาว-จีนอย่างเคร่งครัด โดยเส้นทางรถไฟสายนี้เปิดบริการตั้งแต่วันที่ 3 ธันวาคม  2564 จึงมีการนำเข้าผักสดและดอกไม้สดจากจีนผ่านด่านตรวจพืชหนองคายอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้การตรวจดังกล่าวเป็นการป้องกันไม่ให้มีศัตรูพืชต่างถิ่นและเชื้อโควิด-19 ปนเปื้อนมากับสินค้านำเข้าจากจีนซึ่งเป็นแนวปฏิบัติเดียวกับที่จีนได้ตรวจสอบสินค้านำเข้าจากไทย

ด้านนายภัสชญภณ  หมื่นแจ้ง  รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร เผยว่า ตั้งแต่วันที่ 3 ธันวาคม 2564 – วันที่ 3 มกราคม 2565 ด่านตรวจพืชหนองคาย  กรมวิชาการเกษตรรายงานการตรวจสินค้านำเข้าจากจีนมีปริมาณการนำเข้าผ่านด่านตรวจพืชหนองคาย 159 ชิปเม้นท์ ปริมาณรวม 2,292 ตัน มูลค่ารวม 41 ล้านบาท 

สำหรับผักที่มีการนำเข้าจากจีนมากที่สุดคือ ผักกาดขาว 419 ตัน มูลค่า 4,777,466 บาท บร็อคโคลี 253 ตัน มูลค่า 6,607,693 บาท กะหล่ำปลีรูปหัวใจ 120 ตัน มูลค่า 1,566,356 บาท บัวหิมะ 81 ตัน มูลค่า 1,486,863 บาท และผักกาดหัว 80 ตัน มูลค่า 87,912 บาท 

ทั้งนี้จากการตรวจสอบโรคและแมลงศัตรูพืชผักสดนำเข้าพบว่า ในวันที่ 1 ธันวาคม 2564 และวันที่ 1 มกราคม  2565 มีสินค้านำเข้า 2 ชิปเมนท์ที่ไม่มีใบแจ้งรายการนำเข้าผ่านระบบ NSW  และตรวจพบกะหล่ำปลีสีม่วงไม่แจ้งมาในรายการพืชและไม่มีใบรับรองสุขอนามัยพืชรับรอง ซึ่งด่านตรวจพืชหนองคายแจ้งผู้ประกอบการนำเข้าให้ทำลายภายใน 14 วัน พร้อมกับได้ส่งหนังสือแจ้งเตือนไปยังจีนแล้วว่า พบการปฏิบัติที่ไม่เป็นไปตามเงื่อนไขการนำเข้าระหว่าง 2 ประเทศ

สำหรับด่านตรวจพืชหนองคายตั้งอยู่สะพานมิตรภาพไทย-ลาว แห่งที่ 1 อ.เมือง จ.หนองคาย  ตรงกับนครหลวงเวียงจันทน์ สปป.ลาว ในปีงบประมาณ 2564 พบว่า มีสินค้าพืชและผลผลิตพืชที่นำเข้าจากลาวผ่านด่านตรวจพืชหนองคายเพียงประเทศเดียว โดยสินค้าที่นำเข้าได้แก่ ใบยาสูบแห้ง 1,322  ตัน มูลค่า 129 ล้านบาท มันสำปะหลัง 5,970 ตัน มูลค่า 27.85 ล้านบาท ไม้กฤษณา 1.40 ตัน มูลค่า 10.27 ล้านบาท ไม้แปรรูป 1,249 ตัน มูลค่า 8.93 ล้านบาท และกากข้าวบาเรย์ 14,526 ตัน คิดเป็นมูลค่า 8.38 ล้านบาท โดยปริมาณการนำเข้าทั้งปีรวม  23,069 ตัน มูลค่า 184.91 ล้านบาท